Endnu en uge er gået med hastige skridt. Det har været en glædelig uge for Helhedsplanen med positive begivenheder og udsigt til nye, spændende samarbejder.

Hastrupparken skal på beboermøde snart tage stilling til, om man skal deltage i en ny helhedsplan, mens der på det tværgående plan tages hul på et nyt sundhedsprojekt i samarbejde med bl.a. Køge Kommune. Læs også om modtagerne af Køge Kommunes integrationspris.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

 

Karlemoseparken

Køge kommunes Integrationspris er blevet uddelt, og det burde give anledning til en del stolthed i Karlemoseparken. Mastapha Hamze fik frivillighedsprisen for sit enorme engagement i Karlemoseparken ”hvor han bl.a. samler de unge med boksning, streetfodbold og social hygge på tværs af alder, køn og etnicitet”, som det hedder sig på Køge Kommunes Facebook-side. Men også erhvervsprisen knytter sig på en måde til Karlemoseparken. Det var nemlig Kasper Madsen fra Rema1000 i ølbycentret, som fik prisen for sit engagement med Jobplaneten. Gennem samarbejdet med Jobplaneten, som har til huse i Karlemoseparken, giver Kasper unge, som har brug for det, en hjælpende hånd, så de kan gøre sig værdifulde erfaringer med arbejdsmarkedet.

---

Hastrupparken

I Hastrupparken blev der torsdag afholdt lokalt styregruppemøde. På mødet fremlagde Rami de foreløbige tanker omkring en ny helhedsplan, hvorefter styregruppen havde mulighed for at stille spørgsmål. I den kommende tid vil der blive afholdt beboermøder i Køge Boligselskab, hvor beboerne skal tage stilling til, om de vil deltage i en ny helhedsplan. Styregruppemødet var samtidig det første, som Køge Boligselskabs nye formand, Martin Hoffmann, har deltaget i. Helhedsplanen ser frem til et godt samarbejde med formanden.

Der er nu igen kommet momentum i opførelsen af Hastrupparkens bålhus. Projektet med at bygge bålhuset har gennem længere tid ligget stille – bl.a. pga. sygdom og problemer med at fremskaffe materialer. Men nu skulle projektet igen køre på skinner. Materialerne er ankommet, og inden længe vil byggeriet igen skride frem. Bålhuset skal stå færdigt inden efterårsferien.

---

Søparken

31 kvinder drog fra Søparken med bussen for at besøge Køge Festuge. Det var en tur med mange forhindringer, som dog aldrig formåede at lægge en dæmper på humøret. I bussen ville kortlæseren ikke anerkende vores rejsekort. Chaufføren syntes vi skulle stå af, da et besøg af en kontrollør ville koste 750 kr. pr deltager. Vi blev på bussen, men stod af på Ølby, fik tanket penge på rejsekortet og løb alle 31 op på perronen for at køre det sidste stykke. Tykke og tynde, godt forpustede ankom vi så trods alt til Køge, hvor torvet var fyldt op med Bornholmske handlende.

Der blev kigget og købt sild og sennep, bolsjer og chokolade, keramik og figentræer, inden vi gik på Sct. Gertrud for at spise frokost. Så var det ikke os, men tjenerne der var forpustede, for vi må have været det længste bord, de har haft dækket dernede.

En enkelt deltager blev væk undervejs og syntes det var rigtig sjovt at true med, at hun havde spist et andet sted, som ville sende regningen.

Hjemturen, derimod, gik helt uden problemer – en god tur med meget grin og godt humør.

---

Tværgående

Køge er sammen med Roskilde og København indtrådt i det sundhedsorienterede partnerskab Nye Veje. Med på banen findes forskningsinstitutionen Steno Diabetes Center.
Lokalt er det Helhedsplanen og Køge Kommune, der har forpligtet sig til et arbejde, der skal øge den mentale og fysiske sundhed blandt køgegensere i udsatte boligområder.

Sammen med aktører fra kommuner og helhedsplaner og Steno har vi tidligere på sommeren mødtes for at iværksætte det overordnede partnerskab. I denne uge har vi i Køge mødtes for at drøfte den mere konkrete lokale udmøntning af nyskabende tilgange til sundhedsfremme.

Vandringer med forskelligt indhold, der på samme tid kan skabe oplysning, debat og motion er blandt initiativerne i Køge. De planlægges iværksat i dette efterår.
Vigtigst af alt var det første lokale møde i partnerskabet Nye Veje en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt 1) inddrager borgerne i arbejdet med blandt andet at mindske uligheden i sundhed, 2) inddrager viden på tværs af generationer, 3) inddrager sundhed i andre sektorer og 4) sikrer systematisk evaluering og spredning af de indhøstede erfaringer.

Fredag var der udviklingsdag i Helhedsplanen. Udviklingsdagene er møde, hvor sekretariatet kan mødes for at sætte fokus på nye tiltag, projekter eller samarbejdspartnere. Der var besøg fra Køge Kommunes nye ungepsykolog, Sofie Baloli, som redegjorde for, hvad unge i Køge kan få ud af at benytte tilbuddet om gratis psykologsamtaler. Tilbuddet retter sig mod unge mellem 15 og 25 år og giver mulighed for fem gratis psykologsamtaler, hvor man kan tale om det, der ligger en på sinde. Også Gnisten havde fundet vej til udviklingsdagen. Gnisten er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, som under overskriften ”Er venner kun noget man har på Facebook?” stiller skarpt på ensomhed blandt unge. Gnistens tilbud er gratis og anonymt. Læs mere om Gnisten på deres facebookside – søg på ”Gnisten Køge”.