Boligsocialt Fællessekretariat Køge står for implementeringen af Boligsocial Helhedsplan Køge, som finansieres af Landsbyggefonden, de fire boligselskaber som deltager og Køge Kommune.

Boligsocialt Fællessekretariat har kontorer i alle fire boligområder, som er med i Helhedsplanen. Foruden sekretariatslederen, sidder der i hvert boligområde en boligsocial medarbejder. Fællessekretariatet har også en tværgående børne- og ungekoordinator, som koordinerer arbejdet med børn og unge på tværs af de fire boligområder. Til at støtte op om aktiviteterne har sekretariatet ansat en studentermedhjælp, som hjælper med den praktiske del af at afvikle arrangementer og aktiviteter. Sekretariatets kommunikationsmedarbejder arbejder med at udbrede kendskabet til Helhedsplanen og fællessekretariatets arbejde.

Boligsocialt Fællessekretariat er en åben organisation, som meget gerne vil samarbejde med nærmiljøet – både private, foreninger og erhvervsliv – om nye og eksisterende aktiviteter. Ønsker man at kontakte fællessekretariatet, kan man benytte sig af kontaktformularen, hvorved henvendelsen vil blive videresendt til den rette medarbejder, eller man kan rette henvendelse direkte til en medarbejder i et af områderne.

%d bloggers like this: