Posted by on 29. september 2017

I starten af november vil der blive arrangeret valgmøder i Helhedsplanens fire afdelinger; Hastrupparken, Ellemarken, Søparken og Karlemoseparken.

Valgmøderne har til formål, at få noget politisk debat ud til borgerne, også i de almene boligområder, hvor stemmeprocenten traditionelt er lavere end i det øvrige Køge. At stemmeprocenten i de almene bebyggelser er lavere skyldes nok især tre faktorer. For det første er der mange beboere fra landene i Mellemøsten og Afrika, hvor der ikke er så rodfæstet en demokratisk tradition. For det andet er der en tendens til, at borgere uden for arbejdsmarkedet har en lavere stemmeprocent og endelig kan der være en misforståelse blandt borgere uden dansk statsborgerskab, som ikke er berettiget til at stemme ved folketingsvalgene, om at de heller ikke kan stemme ved kommunalvalgene.

Formålet med valgmøderne er således todelt: Dels giver Helhedsplanen lokalpolitikerne en platform til at oplyse om deres politik og forhåbentlig opnå en højere stemmeprocent og tilslutning blandt beboerne, dels giver det beboerne mulighed for at møde deres lokale kandidater og gå dem på klingen i forhold til de helt nære mærkesager.

På længere sigt er valgmøderne et led i en større strategi for Helhedsplanen om en bredere demokratisk mobilisering, som i løbet af de næste fire år skal føre til at flere beboere ønsker at være en del af afdelingsbestyrelser, foreningsbestyrelser mm.

Datoerne for de fire valgmøder ligger snart klar med Karlemoseparkens møde allerede fastsat til d. 1. november.

Datoer / adresser for de fire valgarrangementer:

Karlemoseparken, Karlemosevej 73b: 1. november

Søparken, Nylandsvej 185 : 7. november

Hastrupparken, Langelandsvej 66: 9. november

Ellemarken, Parkvej 120: 14. november

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: