Posted by on 29. september 2017

Køgeborgerne har nu fået en åben anonym og gratis økonomirådgivning, som bl.a. skal sikre at færre økonomisk trængte sættes ud af deres boliger.

Økonomirådgivningen foregår i de udsatte boligområder under Helhedsplanen, hvor det vurderes at behovet er størst, men er tilgængelig for alle byens borgere. Her kan man møde fagligt stærke frivillige og få hjælp til at få styr på budgettet og i trygge omgivelser f.eks. få rådgivning om instanser, der vil kunne hjælpe med problemer i forbindelse med den udsatte position borgeren måtte være havnet i.

Tilbuddet om rådgivning, hvor borgeren kan komme uden at skulle oprettes som en sag med et personnummer, forventes at tiltrække mange og er bl.a. en udløber af et stærkt ønske fra Køges Udsatteråd om, at borgere i en udsat situation kan få hjælp på nye præmisser.
Blandt borgerrepræsentanter og professionelle i Udsatterådet var der ved Udsatterådets start en oplevelse af, at mange borgere følte sig utilstrækkeligt imødekommet i det etablerede system. Derfor har Køge Kommune sammen med Helhedsplanen foranstaltet et samarbejde med den frivilligt baserede sociale organisation Dansk Folkehjælp om at tilvejebringe den åbne anonyme økonomirådgivning.

For boligorganisationerne er det et stort plus, at en økonomirådgivning kan være med til at forebygge nogle af de meget omstændige udsættelser, der har store konsekvenser for både afdelings økonomi og den pågældende familie, som risikere at havne på gaden.

I tillæg til samarbejdet med Dansk Folkehjælp, har Helhedsplanen netop fået bevilliget midler til en fastansat rådgiver, der kan understøtte økonomirådgivningen.

Køges Udsatteråd følger den kommunale valgperiode og oplever ved overgangen til en ny, at der med økonomirådgivningstiltaget er opnået et af rådets mange mål om bedre vilkår for udsatte borgere


Her ses nogle af medlemmerne af Udsatterådet med formanden Lissie Kirk i front. Rådet er i færd med at evaluere den avisforside, der har været et styringsredskab i arbejdet med rådets mål. Lisbeth Zornig, den tidligere formand for Børnerådet holdt ved rådets oprettelse en workshop, der tog udgangspunkt i, hvilke mål rådet forestillede sig at ville være kendt for på avisforsiderne i 2017.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: