Spillere på streetsoccer banen ved Herfølge Stadion til GadebragStreetsoccer er fodbold med et selvorganiserende, ad hoc præget karakteristika. Herunder, at det teknisk orienterede spil kan gennemføres med relativt få spillere og på andre underlag end græs.

Oven på succen med Ellemarkens indendørs- og udendørsprojektet ”Fodbold for sjov” og indendørstræning for foreningsuvante børn og unge, som fandt sted i Hastrupparken, blev ”Streetsoccer” med opstart af helhedsplanen i 2013 en tværgående aktivitet, der også omfatter Søparken og Karlemoseparken. Altså samtlige afdelinger i helhedsplanen.

Streetsoccer-projektet har med varierende intensitet udendørs fodboldtræning i boligområderne i sommerhalvåret og indendørstræning i lokale haller i vinterhalvåret samt deltagelse i lokale og regionale turneringer.
Det primære formål er at lære børn og unge at begå sig i sociale fællesskaber via træningens uformelle fokus på læring. Konkurrence og fairplay skal gøre det sjovt og attraktivt for boligområdernes unge at deltage. Projektet skal holde sig både selvorganisering, medborgerskab og tilknytning til foreningslivet, kommune og civilsamfundet for øje.

Streetsoccer drives af streetagenter

Boligsocialt Fællessekretariat Køge rekrutterer street agenter, som gennem kurser i DGI og praksis i boligområderne udvikler evne til at mobilisere, organisere og dygtiggøre andre unge i boligområderne. Fællessekretariatet står også for tilmelding og betaling til turneringer; medvirken til afvikling af turneringer og sociale arrangementer; håndtering af tilladelser fra forældre til de unges bevægelser ud af området; forplejnings- og transporthenseender, konflikthåndtering mv.

Succeskriteriet har været at tiltrække ca. 100 ud af en målgruppe på omkring 300 12-17 årige. Dette mål er nået i træningssammenhæng alene, med børn og unge fra samtlige boligområder under helhedsplanen repræsenteret. Herudover formodes events og turneringer, at have involveret yderligere 50 fra boligområderne under Helhedsplanen. Deltagernes alder spænder i realiteten over de 10-25 årige.

Højdepunkterne under helhedsplanens levetid har blandt andet været årlige turneringer til Street Party, der i perioden 2013-15 var en del af Street Ways-projektet med Ungdomsskolen og involvering af andre gadeaktiviteter. Efter Street Ways spillede street soccer også en central rolle i at tiltrække unge fra boligområderne til Gadebrag 2015. Gadebrag ventes videreført som en tilbagevendende Ungekulturfestival i september måned i Lovparken i samarbejde med Ungdomsskolen, Tapperiet, Klubkoordinatoren og Ungerådet.

Helhedsplanen har uddannet 10 street agenter, der supplerer korpset af de 7, der var uddannet før helhedsplanens levetid.

Street soccer har en tydelige og stadig stigende social sammentømrende effekt, som opleves, når hold fra de respektive boligområder møder hinanden til landsdækkende og lokale turneringer. Det er ofte, at hold fra boligområderne tager medaljer med hjem.

%d bloggers like this: