Posted by on 2. november 2018

Helhedsplanen deltog torsdag den 27. september i et stort møde omkring rekruttering af frivillige som Køges Frivilligråd havde arrangeret. Anledningen var den nationale frivillighedsdag, som hvert år falder på den sidste fredag i september og hvor alle på landsplan opfordres til at sætte fokus på frivilligt arbejde. Helhedsplanen har en ud af syv pladser i frivilligrådet og har flere gange deltaget og hvervet frivillige på Køge Torv til Frivillig Fredag

Frivilligrådet i Køge arbejder med at styrke og udvikle platformen for det frivillige arbejde i Køge og søger med to årlige arrangementer at styrke netværket og videndelingen på tværs af det frivillige felt i Køge samt at bidrage til, at frivillige aktører får nye redskaber til at udvikle deres frivillige arbejde.

Det var netop nye måder at anskue frivillige og værktøjer til fastholdelse, som var teamet på mødet d. 27. september, hvor også flere repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og selvskabsbestyrelserne i Helhedsplanen var mødt op for at blive inspireret og videndele med andre frivillige aktører. I alt var 70 frivillige og professionelle mødt op til arrangementet, hvilket er en tydelig indikator på, at frivillighed er noget som optager mange borgere i Køge.

Frivilligrådet havde inviteret Lasse F. Petersen fra firmaet Ingerfair til at komme og inspirere de fremmødte til det frivillige eller professionelle arbejde med frivillige. Lasse fortalte bl.a. om vigtigheden af at tænke i at frivillige er vidt forskellige mennesker. Nogle frivillige kan lide at tage et stort ansvar og være med i udviklingen af et projekt mens andre helst ser at opgaverne er fast definerede på forhånd for at føle sig trykke.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: