Posted by on 31. oktober 2018

Med afdelingsbestyrelserne i ryggen har Helhedsplanen indgået et samarbejde om undervisning i dansk for voksne med Køge Handelsskole. Tiltaget, der er stor tilslutning til, er allerede startet op i Ellemarken og Karlemoseparken.

”Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i regning, læsning, stavning og skriftlig fremstilling, så de kan uddanne sig videre og få bedre forudsætninger for at medvirke aktivt i samfundslivet. FVU har to fag: FVU-læsning og FVU-matematik – i samarbejdet med Helhedsplanen er der fokus på sprogundervisningen – og at den er til stede, der hvor beboerne er. Boligområderne har optimale faciliteter, som vi kan fylde ud med undervisning. Forløbene er henvendt til primært to-sproget, men også etnisk danske kursister er velkomne,” fortæller Mette Koch, der er leder på FVU på Køge Handelsskole, og har været i dialog med Mikkel Pedersen, som er sekretariatsleder i Helhedsplanen.

Fulde af ambitioner
Mikkel Pedersen mener, at sprogundervisning er en vigtig nøgle ind i Helhedsplanens arbejde med at finde løsninger på de udfordringer som særligt beboere med etnisk minoritetsbaggrund har. ”Vi har forventninger om, at FVU vil højne beboernes skriftlige og mundtlige danskniveau, og at det vil øge deltagernes chancer i job, uddannelse og civilsamfund. Og de voksne i det lys vil fungere som gode rollemodeller for deres børn, og vi på den måde kan slå hul på negativ social arv. På sigt vil vi også gerne skabe mindre fællesskaber omkring læring. På den korte bane er det vigtigt, at forældrene lærer nok dansk til at kunne forstå og støtte op om børnenes lektielæsning. Det kan i det hele taget støtte op større selvstændighed, ikke bare for børn, men også for ægtefælleforsørgede, som også skal lære dansk, så de har lettere ved at komme på arbejdsmarkedet for børnenes skyld og for at mindske deres afhængigheden af andre”.

Vigtigt at anerkende mangfoldigheden
For Køge Handelsskole direktør Tim Christensen er samarbejdet præget af stor meningsfuldhed: ”Jeg er utrolig glad for, at vi kan indgå i det samarbejde. Der er flere perspektiver i det – det er vigtigt at møde verden og andre mennesker nysgerrigt. Vi skal lytte, tænke og forstå andre. Det er som den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, siger: ’Det, vi skal dele kollektivt med de andre, er den indsigt, at vi er forskellige’. Det er derfor vigtigt, at vi har sprogligheden med. Vi skal i dagens samfund anerkende mangfoldigheden, og vi skal forsvare en fælleshed i forskelligheden fremfor at reagere destruktivt på den, som vi desværre alt for ofte ser eksempler på. Vi skal rumme hinandens forskellighed individuelt eller kulturelt, for vi har brug for hinanden i både mikro- og makroperspektiver i samfundet og i verden. Nøglen til det er, at vi kan tale og kommunikere med hinanden. Det er en vigtig gruppe at støtte op om, da de har brug for at komme videre i uddannelsessystemet, og paletten af tilbud, der findes i CAMPUS Køge er relevant for denne målgruppe. Vi kan få skabt grobund for ønsket om at udvikle sig mere fagligt, når først FVU er gennemført,” siger Tim Christensen.

Tim Christensen, Direktør for Køge Handelsskole

Danskundervisning finder sted:

Ellemarken- Parkvej 120
mandag fra kl. 9.00 – 12.00 og onsdag fra kl. 16.00 – 19.00.

Karlemoseparken – Karlemosevej 73B
tirsdag fra kl.16.00 – 19.00 og torsdag fra kl.9.00 – 12.00.

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: