opslag om Nye veje til trivsel og bevægelseNye veje til trivsel og bevægelse i boligområder er et partnerskab mellem Køge, Roskilde og Københavns kommuner, en række boligselskaber og Boligsocialt Fællessekretariat Køge. Derudover indgår også forskningsinstitutionen Steno Sundhedsfremmeforskning, som følger partnerskabets aktiviteter.

Nye Veje har fået en 3 årig bevilling fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 til at afprøve nye måder at skabe mere trivsel og bevægelse på i boligområder.

Meningen er, at samarbejdet skal finde nye og anderledes veje til at skabe trivsel og sundhed sammen med borgerne i kommunen. Alle, som er interesseret, inviteres til at deltage. Du kan starte med at downloade folderen “Partnerskabet Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder 2015-2017”.

Du kan også kontakte Boligsocialt Fællessekretariat Køge:

Pia Mckee, Lotte Varder, Goran Fazlinovic.

Eller Køge Kommune: Pia Gommesen, Rikke Willesen, Sundhedskonsulent Jens Kristoffersen, 5667 6948 eller jens.kristoffersen@koege.dk

Nye veje til trivsel – Lokale aktiviteter:

Nye Veje er i Køge Kommune indtil videre aktive i Karlemosen, hvor der har været afholdt en Idevadnring i efteråret 2015, for at indsamle beboerideer til en Karlemosen i mere bevægelse. De ideer der arbejdes videre med er for nuværende: En Gå-klub med ugentlige gåture og socialt samvær, en Dansegruppe der skal tilbyde dans som træning og bevægelse, samt Stolegymnastik til de beboere som ikke har den samme rørighed, men som gerne vil være aktive. Endelig arbejder Nye Veje sammen med beboere i Ellemarken og Karlemosen om at få etableret en beboerdrevet teaterforening i Karlemosen.

Partnerne i samarbejdet er:

 • Køge Kommune
 • Roskilde kommune
 • Københavns kommune
 • Bolig selskabet Sjælland
 • VIBO
 • Lejerbo
 • Boligforeningen AAB
 • AKB København
 • Boligforeningen 3B
 • SAB
 • FSB
 • Boligsocialt Fællessekretariat Køge
 • Steno Sundhedsfremmeforskning

 

Partnere i Nye Vej til Trivsel g Bevægelse i Boligområders logoer

%d bloggers like this: