Posted by on 3. april 2018

Marlene Gjøstrand

Marlene Gjøstrand

Køges roste Udsatteråd er netop trådt ind i sin 2. periode. Frem til næste byrådsvalg bliver formanden SF-eren Jacqueline Sporon-Fiedler, der afløser Socialdemokrat Lissi Kirk på posten.
Som næstformand i Udsatterådet sidder en repræsentant for såkaldt brugerside, og valget faldt denne gang på Marlene Gjørstrand. Hun er livsekspert med erfaring med vold i familien. Marlene Gjøstrand er en kvinde, der ligesom rådets andre livseksperter i udsathed, ønsker at gøre en forskel for andre. Som hende er flere af de øvrige brugere tilknyttet Boligsocial Helhedsplan Køge.
Den nye næstformand bor i Hastrupparken og livsekspert fra de udsatte boligområder bor i Ellemarken. Det er Anja Saxgren, som også er med fra rådets 1. periode. Rasmus Hallunbæk er livsekspert med erfaring i stofmisbrug og et af rådets yngre medlemmer. Rasmus fortalte ved første samling om den gavn, han har haft af et forløb i Unge Mænd med Mål, et mentorprojekt i den forgangne helhedsplan.

Udsatterådet har foruden endnu flere livseksperter, en byrådspolitiker som formand og en stærk sekretær fra Velfærdsforvaltningen også en række fagprofessionelle fra forskellige forvaltninger i kommunen og en ansat i Boligsocialt Fællessekretariat i Køge.

På rådets første møde i marts lærte medlemmerne hinanden bedre at kende og gik straks i gang med at sætte dagsordenen for arbejdet med at forbedre vilkårene for de mest udsatte i Køge.
Nogle af de temaer, som rådet ønsker at arbejde videre med er fattigdom, voldsramte, ensomhed, bosteder, værdighed i sagsbehandling, skolebørn i mistrivsel og ressourcespild.

Næste møde i Udsatterådet har fokus på visioner, kommunikation og samarbejde samt mulighederne for en rundtur til relevante tilbud, steder og foreninger i Køge

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: