Posted by on 8. oktober 2018

Dagtilbud, skole og SFO i Hastrup har netop afholdt første familiecafe for familier fra Hastrupparken, der i kraft af deres bopæl og midler i Boligsocial Helhedsplan Køge, har fået en unik mulighed for dialog med kommunale institutioner i deres lokalområde. Familiecafeen var den første i rækken af i alt otte, der har til hensigt at styrke trivslen og netværket omkring børn og unge.

Familierne, som deltager i familiecafeerne, er rekrutteret via en Familiehøjskole, som Boligsocialt Fællessekretariat afvikler med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond for familier, der ellers ikke ville kunne komme afsted på ferie. I år var 34 familier en uge i Søndervig med kunst, bevægelse og andre netværksaktiviteter i centrum. De godt 140 mennesker kom fra alle fire boligområder i Helhedsplanen og har udtrykt stor glæde ved at have været med. Sidste år videreførtes netværket fra Familiehøjskolen med familieballast i Karlemosen og Søparken. Ellemarken har sideløbende haft sit eget forløb for enlige forældre tovholdt af Helhedsplanen med midler fra Dansk Folkehjælp, og nu er turen så kommet til Hastrupparken.

Dagtilbuddet Valhalla var værter for første familiecafe
Det var i store flotte lokaler i dagtilbuddet Valhalla, at den indledende familiecafe fandt sted. Otte familier var repræsenteret, og mens børnene hyggede sig med leg på stuerne fandt forældrene i fællesskab med dagtilbudslederne, en familieterapeut og ansatte i helhedsplanen, temaer for de kommende cafemøder. Dialogen om de konkrete emner gik engageret for sig og Områdeleder for Søndre Hastrup, Bente Horn Hansen oplevede et meget stort engagement blande de tilstedeværende forældre og tovholdere. Hun udtaler: ”Det er godt, at det er et samlet projekt mellem dagtilbud, SFO og skole og noget helt konkret for forældrene. Det er med til at binde trådene sammen og give fælles oplevelser og perspektiver. For manges vedkommende færdes forældrene jo også både i dagtilbuddene og på skolen”. Kirsten Nielsen (Kisser), der er mangeårig leder af dagtilbuddet Regnbuen har efter det første cafemøde været tilbage og minde personalet om, at det ikke er alle forældre, som det er tydeligt for, at dagtilbuddet gerne vil interagere omkring udfordringer på hjemmefronten også. Muligheden for at benytte sig af den faglige viden og de mange års erfaring hos personalet, er en ressource, som forældrene kan trække på. Kirsten Nielsen siger ”Det er vigtigt, at forældrene deler deres nysgerrighed og bekymringer med personalet, så der kan sættes tidligt ind på, at små udfordringer ikke bliver til store udfordringer. Forældrene skal vide, at det er i vores største interesse, at børn er ressourcestærke og klarer de udfordringer som livet byder på. Men det kan vi kun, hvis personalet og forældre deler viden og arbejder i samme retning”.

Afslutningsvis blev der spist dejlig mad, og børn og voksne legede en leg sammen under instruktion af familieterapeuten Palle. Familierne skal ses igen om en måned til cafe med udgangspunkt i et af de temaer, de gerne vil blive klogere på sammen med fagpersonerne.

Baggrund for familiecafeer i Hastrupparken
I Boligsocial Helhedsplan Køge er der i delaftalen Forebyggelse og Forældreansvar afsat midler til familiekurser i alle boligområder. For et år siden startede familieindsatsen som pilotprojekt i Køge Nord på baggrund af et stærkt samarbejde med dagtilbuddene Moseengen og Firkløveret, der havde et ønske om en tættere dialog med familier i Karlemoseparken og Søparken. Forældre fra det første forløb har tilkendegivet, at det har være meget lærerigt, og at de har fået udvidet deres netværk ift. andre familier, styrket relationen til institutionerne og udviklet personlige kompetencer. Også på den professionelle side var der glæde over de tættere bånd til familierne og det tværfaglige samarbejde. F.eks. fandt en af dagtilbudslederne fra det første forløb anledning til at se langt flere ressourcer hos nogle af de familier, hun ikke i hverdagen kan være så tæt på.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: