Posted by on 29. juni 2017

Det nuværende boligsociale samarbejde mellem Køge Kommune og boligorganisationerne bag Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken slutter d. 31. august. Parterne har de seneste måneder forhandlet en ny helhedsplan på plads som Landsbyggefonden forventes at godkende efter sommerferien.

Landsbyggefonden vil bidrage med 15,8 mio. kr. til den nye helhedsplan, mens boligorganisationerne yder et samlet tilskud på 3,99 mio kr og Køge Kommune 3,1 mio. kr., sidstnævnte primært i form af medarbejdertimer.

Den nye helhedsplan træder i kraft fra 1. september og fortsætter fire år frem. Helhedsplanen vil være centreret om fire indsatsområder, hhv. Uddannelse og beskæftigelse, Familier og forebyggelse, Tryghed og trivsel samt Kriminalpræventiv indsats.

Vi er nu så langt at vi kan løfte sløret lidt for nogle af de projekter, som kommer til at tegne den nye periode.

Støtte til udsatte familier kommer til at få et meget stort fokus i årene frem. Dels vil der komme tilbud om kurser om kompetenceudvikling til familierne, dels vil Helhedsplanen arbejde med at øge familiernes trivsel i nærmiljøet gennem netværksarbejde og brobygning til spændende aktiviteter i fritiden. Familierne er også i fokus i en indsats, der skal give forældre bedre muligheder for at støtte deres børns skolegang. Dette tilbud vil startes op i Ellemarken og bliver det en succes er målet, at det bredes ud til de øvrige boligområder.

Vi starter allerede nu med familiearbejdet, da vi i uge 26 gennemfører fælles familieferie for 16 familier. Denne gang udelukkende for familier fra Karlemoseparken og Søparken, som skal tilbringe en uge ved Ho Feriecenter ved Vesterhavet. På ferien vil familierne få mulighed for at netværke med andre familier fra deres nærområde og vil blive introduceret til forskellige temaer omkring børn og trivsel. Efter ferien inviteres alle familier til at følge et forløb af såkaldte ‘Familiecaféer’, hvor de ca. en gang om måneden inviteres til temamøder om eks. ”konflikthåndtering”, ”sundhed i hverdagen”, ”vigtigheden af at lege med dig barn”.  De efterfølgende familiecafeer arrangeres i samarbejde med to lokale daginstitutioner, samt sundhedsplejen.

Ferien er sponsorereret af Arbejdsmarkedets Feriefond, men der indgår også midler fra Helhedsplanen.

Et andet stort fokus i den nye helhedsplan bliver det forebyggende arbejde med børn og unge. Her har vi allerede tyvstartet med et samarbejde med Dansk Idræts Forbund (DIF), Køge Boldklub og Køge Kommune omkring projektet Get2Sport, som handler om at få flere børn til at melde sig ind i det etablerede foreningsliv for at dyrke sport. Det er målet, at langt flere børn i boligområderne skal indgå i aktiviteter i fritiden, da det gør dem mindre sårbare overfor at få en gadeorienteret livsstil, og i værste fald ende i bandemiljø eller misbrug.

Helhedsplanen vil fortsætte og udbygge samarbejdet omkring ‘Jobplaneten’ som skaffer unge i lommepenge- og fritidsjobs. Jobplaneten har på de 2,5 år den har eksisteret skaffet op mod 175 børn og unge job. Ligesom Get2sport har Jobplaneten fokus på at skabe alternativer til et fritidsliv i gademiljøerne, men jobplaneten giver også de unge muligheden for at få de første erfaringer med arbejdsmarkedet, herunder jobsamtaler og det ansvar, der følger af at være en del af en arbejdsplads.

Vi har også tyvstartet en indsats med økonomirådgivning til beboere med rod i økonomien. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælp og Køge Kommunes Jobcenter og går i luften allerede i sommerferien. Her kan alle borgere i Køge søge råd og vejledning hos foreløbigt fire passionerede og dygtige frivillige, som alle har erfaring med økonomi og rådgivning ift. budgetlægning og gældsafvikling mm.

Økonomirådgivningen vil komme til at foregå lokalt i bl.a. Ellemarken og Karlemoseparken samt i Køge midtby.

Også på den organisatoriske front sker der noget nyt, da man i en ny helhedsplan vil introducere en bredere bestyrelse for samarbejdet omkring Helhedsplanen, ligesom der vil komme styregrupper for de enkelte indsatsområder.

Der vil selvfølgelig komme meget mere info senere om den nye helhedsplan og de enkelte indsatser og styregruppen håber, at der kan laves en række nye samarbejdsprojekter med beboerne og alle de gode aktører rundt om de udsatte boligområder i Køge.

Af Mikkel Pedersen
Leder af Det Boligsociale Fællessekretariat i Køge

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: