Posted by on 12. februar 2014

MindspringI samarbejde med Dansk Flygtninge hjælp og Køge Kommune søsætter Helhedsplanen projektet MindSpring for beboere med flygtningebaggrund. Formålet med projektet er at styrke og udvikle forældreevnen hos forældre med flygtningebaggrund.

Ifølge Lotte Frejo Varder, som er tovholder på projektet, handler det om at styrke deltagernes egen handlekraft i tilværelsen. ”Forældrene skal udstyres med nogle værktøjer, som gør dem i stand til bedre at kunne hjælpe deres børn og forstå de udfordringer, deres børn står overfor.”

Ifølge Lotte er en af projektets hjørnesten, at forældrene med hjælp fra hinanden i gruppen, skal få en større indsigt i de udfordringer der kan være i livet som flygtning i et andet land og blive bedre til at takle dem. ”På kurset vil deltagerne komme igennem emner som opdragelse, det at leve og opdrage i to kulturer, at leve med traumer og sorg og identitet. Det er svære emner, men ikke desto mindre emner, der er meget relevante for målgruppen, og kurset skal hjælpe deltagerne til bedre at kunne takle og leve med de udfordringer de møder.”

Mindspring styrker forældres kompetencer

Lotte Frejo VarderOver otte kursusgange bliver deltagerne undervist i, hvordan de kan støtte deres børn og varetage rollen som forælder. Det foregår gennem en gruppemetode, hvor deltagerne bruger hinandens erfaringer og ressourcer. En gruppeleder står for selve undervisningen, og gruppelederen skal selv have flygtningebaggrund og være forælder.

Gruppelederen bliver uddannet på et otte dages kursus, som Dansk Flygtningehjælp står for. Derudover er der en ”medtræner”, som vil bistå gruppelederen i at lede undervisningen i gruppen og understøtte processen.

Ifølge tidsplanen, vil projektet starte op i løbet af april i Søparken. I øjeblikket arbejdes der på at samle deltagere og finde en gruppeleder. Medtræneren i projektet bliver Helle Hyltoft, der er boligsocial koordinator i den boligsociale helhedsplan.

Afhængigt af de erfaringer der gøres på baggrund af pilot-projektet, overvejes det, om MindSpring skal bredes ud til alle boligområderne i Helhedsplanen.

Læs mere om MindSpring hos Dansk Flygtningehjælp.

%d bloggers like this: