Posted by on 7. februar 2019

12 timers kursus i leg, fordelt over tre lørdage har samlet 18 beboere fra boligområderne i Køge med Boligsocial Helhedsplan.

”Kurset har stor tilslutning”, fortæller Pia McKee, fra familieindsatsen i Boligsocialt Fællessekretariat Køge. ”Tilslutningen kommer ikke mindst i forlængelse af, at vi på vores familiehøjskoler og familiecafeer har sat fokus på leg og givet familierne nogle oplevelser, som de har haft lyst til at gå videre med og så selvfølgelig forældrenes egne erfaringer med den nærhed, det giver at lege sammen som familie.
I tre uger i sommerferien sidste år var der eksempelvis to mødre fra Søparken, der egenhændigt arrangerede rundbold og lignende for omkring 30 børn og voksne hver aften. Deres familier skulle ikke ud at rejse, men de ville på anden vis gøre noget ekstra ud af ferien for deres børn” fortæller Pia. Og det er præcis det, som er hensigten med at uddanne legeambassadører: At skabe liv og glæde for børn og voksne i de individuelle familier, men i høj grad også i de lokale fællesrum og udearealer i Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken.

For at støtte op om den store interesse fra beboerne omkring fælles leg i boligområderne er Boligsocialt Fællessekretariat gået i kompagniskab med Gerlev Legepark, der er en gren af Gerlev Idrætshøjskole. Pia Mckee uddyber: ”I fællesskab har vi designet et kursus-forløb, hvor Gerlevs store viden om legens egenskaber og inspirerende måde at engagere folk på, bindes op på fællessekretariatets kendskab til den hverdag i børnefamilierne, som der er ønske om at booste med mere leg. Vi ønsker, at tilvejebringe redskaberne, styrke motivationen, samt at skabe et netværk af forældre, der kan bruge hinanden som sparring og direkte lege-partnere. Heraf kan der også gro helt andre fællesskaber og fine oplevelser”.

For Lars Hazelton, der er seniorkonsulent i Gerlev Legepark er samarbejdet også en måde at udvikle konceptet, så det i højere grad passer til en målgruppe, som organisationen ikke har voldsom stor erfaring med. ”Vi har samarbejdet med et par andre helhedsplaner også, men vi vil rigtig gerne tættere på, hvad der skal til for at få endnu flere i gang med fysiske lege sammen med deres børn, unge og naboer. Vores arsenal af lege bygger på omkring 400 gamle idrætslege fra Europa, så vi er godt klædt på, men vi lærer også i interaktionen med de nye familier, som vi er i berøring med. De gik sådan til vaflerne til vores kursus i lørdags. Det gik så godt”.

Lotte Varder, fra Fællessekretariat fortæller fra samme kursus gang: ”Det var sjovt og inspirerende at se, hvordan Lars fra det øjeblik kursisterne kom ind ad døren lagde ærteposer på hovederne af børnene, og generelt satte ting i sving uden særlig mange ord. Det virker godt, at komme uden om de lange forklaringer om regler og rammer, som børene tit går kolde på – og i stedet bare komme i gang. Hen ad vejen og i små doser kommer forklaringerne. Og så til sidst skal der, ikke over for børene, men over for kursisterne flere refleksioner på. Der var så mange grin og god energi igennem de fire timer.”

Der er kun positive tilbagemeldinger fra de to veloverståede kursus-gange. Også fra børnene som bliver passet imens forældrene er på kursus. Det er Ellemarkskolens SFO, som med stor velvilje har stillet lokaler til rådighed for pasningen. Med midler fra Helhedsplanen er der hyret børnepassere til den del af kurset, hvor forældrene har brug for ikke at skulle aktivere egne børn.

Kurset slutter d. 9. februar. Herpå skal forældrene hver for sig og i grupper i gang med at tilvejebringe rammer, hvorigennem børnene kan udvikle deres sociale kompetencer og hvor deltagerne kan lede efter sig selv – i en verden af fantasi og virkelighed og fysisk udfoldelse. Og en hel masse fællesskab.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: