Posted by on 14. januar 2019

Igennem det sidste år har en beboercafe i boligområdet Ellemarken dannet ramme for et atypisk fællesskab på tværs af alder.

I Ellemarken har to umage grupper fundet sammen i et hyggelig cafe-fællesskab. Det drejer sig om en gruppe børn fra juniorklubben Pitten og en gruppe voksne og ældre fra Cafe 120, en netværkscafe for beboere i boligområdet Ellemarken. Bindeleddet er hjemmebagt kage, noget som både børn og voksne elsker at samles om.

Fællesskabet mellem Cafe 120 og Pitten opstod på baggrund af et samarbejde mellem klubpædagog Heidi Johannesen og en mor til et barn i Pitten, som også er frivillig i Cafe 120. ”De fleste af de børn som går på Pitten bor i Ellemarken så jeg synes det ville være sjovt at lave en aktivitet, hvor vi kom på besøg der hvor børnene bor. Da jeg allerede havde en kontakt til en mor i Cafe 120 var det oplagt at lave et samarbejde med hende” fortæller Heidi Johannesen. Samarbejdet går kort fortalt ud på at en gruppe børn fra klubben hver mandag bager en kage som de om tirsdagen servere for brugerne af Cafe 120. I cafeen vækker den hjemmebagte kage altid stor glæde og skaber en hyggelig ramme for gode snakke mellem børn og voksne.

Samtaler med opmærksomme voksne
Heidi Johannesen fortæller, at det er især de børn, som ofte er i klubben helt til lukketid, der melder sig til at bage kage og tage på besøg i Cafe 120. ”Jeg oplever, at det her samarbejde giver så meget mening for både børn og voksne og kan næste ikke få armene ned når vi går der fra”. Heidi Johannesen oplever at børnene i Cafe 120 får en masse opmærksomhed fra de voksne, som spørger interesseret ind til deres liv og interesser, en opmærksomhed som flere af børnene hungre efter. ”De voksne i Cafe 120 husker, hvad børnene fortæller dem og spørger ind til det næste gang de ses. Det er med til at skabe fællesskab mellem de voksne og børnene, som også er meget nysgerrig efter at lære de voksne i cafeen bedre at kende”. Flemming Hede, som er daglig leder af Pitten, har samme positive oplevelse af, hvad børnene får ud af at komme i Cafeen. ”Jeg oplever ofte at børnene i dagene efter cafebesøget genfortæller sjove anekdoter som de voksne i Cafe 120 har fortalt om ”gamle dage” og hvordan det var at være barn dengang. De har blandt andet spurgt mig om det virkelig kan passe, at man godt måtte slå børn i skolen dengang” fortæller Flemming Hede og griner.

Børnene nedbryder barriere mellem grupperinger
Det er dog ikke kun børnene, som har glæde af samværet med de voksne. Heidi Johannesen fortæller, at børnenes deltagelse i cafe 120 er med til at sprede glæde og nyt liv i cafeen. ”Det er tydeligt at de voksne i Cafeen nyder at få besøg af os og jeg oplever at børnene bygger bro mellem gruppen af tyrkiske damer og etnisk danske beboere som ellers godt kan sidde lidt hver for sig. Mange af de børn jeg har med har tyrkiske rødder og de er gode til at få både de tyrkiske damer, som ikke taler så meget dansk, og gammel danskerne med i en fælles snak” fortæller Heidi Johannesen. Som en udvidelse af konceptet inviterede Pitten i december Cafe 120 til bankospil og æbleskiver over i klubbens lokaler. ”det var en rigtig hyggelig dag, hvor børnene fik lov at vise de voksne fra cafeen, hvordan deres hverdag i klubben ser ud”.

Samarbejde skaber værdi for flere i Ellemarken
Ud over samarbejdet med Cafe 120 indgår Pitten også løbende i andre aktiviteter i Ellemarken, ofte i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan. Det gælder bl.a. Danmark Spiser sammen, et bryd ensomhed- arrangement, som Pitten de sidste to år har været med til at arrangere i Ellehuset.

Flemming Hede er meget begejstret for, at Pitten laver aktiviteter sammen med andre aktører i Ellemarken. ”De fleste af vores børn bor i Ellemarken, så jeg synes det er meget vigtigt at vi afholder fælles aktiviteter med andre aktører i området”. Han fortæller at samarbejdet med klubber i Ellemarken giver Pittens medarbejdere større indsigt i børnenes hverdag og bedre mulighed for at komme i dialog med børnenes familier. Flemming Hede håber at samarbejdet med Cafe 120 kan fortsætte lang tid endnu og inviterer meget gerne brugerne af cafeen og andre beboere i Ellemarken over i klubben en anden gang. ”det vil være oplagt at arrangere fællesspisning i Pitten for børn og voksne og en grillaften til sommer” siger Flemming Hede og slår gæstfrit ud med armene.

 

Pitten

Pitten er Ellemarkskolens Juniorklub for børn mellem 4. – 7. klasse og Ungdomsklub for børn fra 7. klasse og op.

 

Om Cafe 120 Cafe 120 har i snart fire år inviteret beboere i Ellemarken indenfor til kaffe, brød eller kage hver tirsdag i beboerhuset. Cafeen er startet af Helhedsplanen men drives i dag udelukkende af frivillige fra boligområdet. Cafe 120 er åben hver tirsdag kl. 14.00 – 16.00 i Ellehuset, Parkvej 128.

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: