Posted by on 8. oktober 2018

Torsdag den 20. september havde Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen sammen med Den Boligsociale Helhedsplan inviteret forældre og deres børn til at komme forbi beboerhuset Ellehuset i Ellemarken og få mere viden om mulige ungdomsuddannelser, når de unge går ud af 9. klasse. Til arrangementet var der et særligt fokus på de 2-sprogede forældre, som ikke fuldt ud mestrer det danske sprog og som også mangler kendskab til uddannelsessystemet og mulighederne for deres børn. På dagen var der tolkning til arabisk, engelsk og polsk rundt om ved bordene. De to UUV vejleder Nanna Fogtmann og Pernille Eltorp præsenterede forældregruppen og de unge for uddannelsessystemet i Danmark med de to hovedveje: gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

Unge 2-sprogede rollemodeller fortalte deres historie om uddannelsesvalg og deres vej gennem uddannelsessystemet. Der var to unge fra en efterskole, en ung færdiguddannet mekaniker, en ung fra handelsgymnasiet HHX, en ung fra det almindelige gymnasium STX og en ung der havde læst på HF, og nu var på vej til at søge ind på Politiskolen.

De 45 deltagere, der mødte op til arrangementet gav udtryk for efterfølgende, at de havde fået meget ny viden med sig, både forældrene og de unge. Arrangementet vil blive afholdt igen i 2019, således at de sproglige barrierer ikke skal være en forhindring for at støtte sine børn i det vigtige valg af en ungdomsuddannelse.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: