Aktivitet i Boligsocial HelhedsplanenI erkendelse af, at der i Køge Kommune er en nogle boligområder, som står overfor en række boligsociale udfordringer, har Køge Kommune, Boligselskabet Sjælland, Lejerbo, Køge Boligselskab og DAB i fællesskab taget initiativ til en boligsocial helhedsplan. Målet er at skabe trivsel og tryghed i de fire boligområder Søparken, Ellemarken, Hastrupparken og Karlemoseparken.

Helhedsplanens udgangspunkt er dels de specifikke udfordringer, som de fire boligområder står overfor, dels de ressourcer, som findes i boligområderne. Helhedsplanens udformning og implementering søger dermed at tage højde for beboersammensætningen i boligområderne samt beboernes egne visioner.

Boligsocial Helhedsplan administreres af Boligsocialt Fællessekretariat Køge, som har hovedkontor i Karlemoseparken. Fællessekretariatet har medarbejdere ansat i hvert boligområde og er derfor til stede hele tiden i områderne. Hvis du har brug for at komme i kontakt med en medarbejder, kan du se deres kontaktoplysninger her.

De boligsociale medarbejdere og aktivitetsmedarbejderne sørger for at sætte aktiviteter i gang, men aktiviteterne bliver i høj grad drevet videre af frivillige kræfter.

Helhedsplanen kan hentes herunder som pdf.

%d bloggers like this: