Der er både mulighed for at deltage i Helhedsplanens aktiviteter som frivillig og som forening. Boligsocialt Fællessekretariat arbejder gerne i samarbejde med foreninger og klubber, som ønsker at igangsætte et nyt projekt eller aktivitet i eller omkring boligområderne i Helhedsplanen.

Mange af de borgere, som bor i Helhedsplanens boligområder har ingen tilknytning til foreningslivet. Der kan være mange årsager til, at beboere ikke melder sig ind i en forening, som holder til udenfor boligområdet. Erfaring viser, at foreninger som rykker ind i boligområdet, har meget lettere ved at skabe kontakt til beboerne og derved tiltrække nye medlemmer blandt dem.

F.eks. har Rishøj Boldklub, som har Karlemoseparken til nabo, samarbejdet med Boligsocialt Fællessekretariat om at søge midler til at anlægge to nye multibaner – den ene ved Rishøj Boldklub, den anden ved Karlemoseparken. Samtidig hjalp Fællessekretariatet med at rekruttere frivillige i boligområdet, som nu arbejder med de unge og formidler kontakten mellem dem og Rishøj Boldklub.

Foreninger og klubber gerne vil i kontakt med beboerne i boligområderne gennem et samarbejde med Fællessekretariatet opfordres til at tage kontakt med os. Vi vil meget gerne høre idéer til nye projekter og aktiviteter, og vi hjælper gerne med at udvikle projekter fra ide til gennemførelse.

Ofte vil vore aktivitetsmedarbejdere kunne træde til og hjælpe med at igangsætte et nyt projekt, men vi vil også være behjælpelige med at søge fonde om finansiering til projekterne.

%d bloggers like this: