Posted by on 29. juni 2017

Et vigtigt fokusområde i Boligsocial Helhedsplan Køge 2017-21 bliver styrkelsen af ressourcer hos børnefamilier. Som et led i indsatsen samarbejder Boligsocialt Fællessekretariat Køge med sundhedsplejen og de lokale dagtilbud Moseengen og Firkløveret om at etablere en række familiecafeer for familier fra Karlemosen og Søparken.

I løbet af det kommende år vil de deltagende familier mødes en gang om måneden, hvor de vil inspirere hinanden og blive klogere på børneopdragelse og opbygge netværk, hvor sjov, overskud og udvikling er omdrejningspunkterne.

Boligsocialt Fællessekretariat har gennem fire år arrangeret familieferie for økonomisk trængte familier, med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Årets ferie er gået til Ho ved Vesterhavet. De 16 familier, som deltager på ferien kommer fra Karlemoseparken og Søparken og har alle mindst et barn mellem 0 -6 år. Alle familier har, da de tilmeldte sig ferien, sagt ja til at deltage i de efterfølgende familiecafeer.

Boligsocial Koordinator Pia McKee, som deltager i årets familieferie, mener at ferien giver et godt grundlag for at opbygge et netværk mellem familierne. ”Vi bygger tillid til hinanden, hvilket er helt centralt, når vi skal drøfte følsomme emner som børneopdragelse og en forudsætning for de efterfølgende familiecafeernes succes”.

At familiecafeerne kun er målrettet to af Helhedsplanens fire områder skyldes et ønske om at sikre en vis geografisk nærhed mellem familierne. ”Vi ville naturligvis gerne have givet flere familier tilbuddet, men vi har erfaring med, at det kan være en udfordring, at skulle transportere sig fra en bolig i f.eks. Hastrupparken til et møde i f.eks. Søparken og desuden vil vi med cafeerne gerne skabe større kendskab til lokale daginstitutioner, hvorfor deltagelse fra fire boligområder på samme tid ikke giver så god mening” forklare Pia McKee Det er tanken at udbrede erfaringerne til de øvrige boligafdelinger i Helhedsplanen over de næste par år.

På årets familieferie har familierne fået en smagsprøve på de efterfølgende familiecafeer, via forskellige sociale indslag. Blandt andet er familierne blevet introduceret til konceptet ”Byens Leg”, der viste børn og deres forældre, at leg og fysisk aktivitet kan skabe et fællesskab mellem dem og styrke deres relation, når de leger på lige fod. Via gamle klassiske lege som ”banke banke bøf” og tovtrækkeri har forældre og børn grinet sammen og forældrene er blevet inspireret til, hvordan de selv kan få sjove legeoplevelser med deres børn.

Familierne på ferien er også blevet inspireret til at være nysgerrige på den natur, som omgiver dem og bruge naturen til at få sjove oplevelser og lærerige snakke. En naturvejleder fra Varde Kommune tog familierne med på en køretur til Danmarks Vestligste punkt Skallingen med traktorbus og fortalte familierne om områdets unikke natur og dyreliv. Trods regnvejr var det tydeligt at se begejstringen hos både børn og forældre, over den fremmedartede natur, der bød på både sæler og fiskehejre. Nogle dristede sig endda til at spise gule myrer, som ifølge guiden er noget man betaler dyrt for på gourmetrestauranten Noma.

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: