Posted by on 29. september 2017

Som opfølgning på årets familieferie til Ho i Vestjylland, var 16 familier fra Karlemoseparken og Søparken d. 12. september inviteret til cafeaften i Søparkens Fælleshus. Cafeen var den første ud af otte familiecafeer, som skal gøre familierne klogere på en række emner omkring børns udvikling og trivsel og give dem mulighed for at sparre med andre småbørnsfamilier.

Fremmødet på første cafeaften var flot, og stemningen bar præg af gensynsglæde mellem særligt børnene, som havde lært hinanden at kende på familieferien. Der blev vist billeder fra ferien og hygget over lækker mad, og herudover blev forældrene præsenteret for de emner, som de over de næste syv cafeer skal blive klogere på. Forældrene fik i løbet af aftenen mulighed for at kvalificere indholdet samt komme med forslag til andre emner, som optager dem i forhold til deres børn.

De otte cafeaftner kommer bl.a. til at handle om ”selvhjulpenhed”, ”sprogudvikling” og ”konfliktløsning”. Emnerne er udvalgt i samarbejde med institutionslederne fra de to dagtilbud Moseengen og Firkløveret, som har været en del af arbejdsgruppen omkring Familieballast fra starten.

Ifølge Maja Munch Nielsen, projektkoordinator fra Det Boligsociale Fællessekretariat, var det tydeligt at mærke forældrenes store engagement omkring projektet. ”Jeg blev positivt overrasket over, hvor meget forældrene bød ind og deltog aktivt i diskussionen af de emner vi har udvalgt. Det var tydeligt, at de i gruppearbejdet med hinanden blev meget optaget af at dele egne erfaringer og at de er opsat på at få mere viden og flere værktøjer til at skabe de bedst mulige rammer for deres børns opvækst”

Familieballast løber fra september 2017 frem til april 2018, hvorefter det evalueres og forventes udbudt til andre familier i Helhedsplanens fire boligområder.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: