Den boligsociale Helhedsplan i Køge omfatter Søparken, Ellemarken, Hastrupparken og Karlemoseparken. Samlet set bor der i de fire boligområder ca. 5.200 beboere i ca. 2.400 lejligheder.

Siden 2013 har beboere, Kommunen, foreninger, institutioner arbejdet sammen med Boligsocialt Fællessekretariat om at gøre boligområderne til endnu bedre steder at bo. I det daglige varetages indsatsen af Boligsocialt sekretariatet. Sekretariatets hovedkontor ligger i Karlemoseparken, men der er områdekontorer i alle fire områder.

I boligområderne er der et stærkt fællesskab, og de skaber gode rammer for mange menneskers liv. Dog er der i boligområderne også nogle udfordringer, som Helhedsplanen skal tage hånd om, og overordnet set skal Helhedsplanen styrke trivslen i boligområderne. Det gør vi ved at løfte forskellige beboergruppers kompetencer gennem forskellige aktiviteter og tilbud.

Den gældende Helhedsplan løber til 2017 og har fokus på følgende temaer:

Børn, unge og familie
Indsatsområdet skal forebygge at de unge tiltrækkes af de kriminelle miljøer, bygge bro mellem boligområder og foreningslivet, give de unge alternativer til gadelivet og skabe trygge boligområder

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
På dette område opkvalificerer vi udvalgte beboergrupper i samarbejde med Køge Jobcenter og støtter op omkring at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Indsatsområdet skal skabe rammer for, at beboere på tværs af alder, etnicitet og kulturel baggrund kan mødes og komme i dialog med hinanden samt rekruttere og fastholde beboere og andre i frivilligt socialt arbejde

Udsatte grupper
På dette punkt arbejder Helhedsplanen med at yde støtte og rådgivning til udsatte grupper i boligområderne, såkaldt Åben Rådgivning.

Image og Kommunikation
Boligområderne har desværre et dårligt image. Det dårlige image hænger selvfølgelig sammen med de udfordringer, der er i boligområderne, men det er dog i høj grad ufortjent idet boligområderne er meget bedre end deres rygte. Derfor arbejder vi også intensivt med at forbedre deres image.

Vil du være med i Helhedsplanen?
Fællessekretariatet er altid på udkig efter flere samarbejdspartnere, så hvis du har en god idé, som ligger indenfor vores indsatsområder, så kig forbi et af vores områdekontorer. Vi hører nemlig meget gerne fra dig!

Hvis du vil være opdateret på, hvad der sker i Helhedsplanen, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her på siden..

%d bloggers like this: