20161028_202808

Gode input til ny helhedsplan

nov. 3, 2016 by

Som en del af arbejdet med at udarbejde en ny helhedsplan for det boligsociale arbejde i Køge i perioden 2017-2021 afholdes der workshops i alle afdelinger i samarbejdet, dvs. Søparken, Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrupparken. De to første workshops er nu

Kisser Franciska argumentere i debatpanelet

Kickstart til valget i Hastrupparken

jun. 11, 2015 by

Helhedsplanen havde i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd onsdag den 3. maj lagt op til en indsigtsrig politisk debat i Hastrupparkens Kulturhus. Formålet var at bringe politikerne helt tæt på udfordringerne i udsatte boligområder og de borgere, som bor i

Erfamøde med afdelingsbestyrelser

Ressourcekortlægning og fernisering i helhedsplanen

apr. 27, 2015 by

Der var hektisk aktivitet rundt om bordene onsdag den 22. april, da afdelingsbestyrelserne i helhedsplanen mødtes for at erfaringsudveksle og få nye input til arbejdet med at sætte de mange ressourcer i boligområderne i spil.

Ungdomskickoff i Køge

Ungdomskickoff i Køge

sep. 22, 2014 by

Unge kom fra nær og fjern til Ellemarkens forsamlingshus ”Ellehuset” for at være med til at starte Køges første ungdomsråd i gang. Dagens program stod på teater, foredrag og leg alt sammen med fokus på frivillighed og demokrati. Tekst og