Posted by on 29. september 2017

Som en rigtig god nyhed for beboerne i de fire boligafdelinger og Køge Kommune, godkendte Landsbyggefonden d. 8. september den indsendte helhedsplan uden bemærkninger. D. 26. september godkendte Byrådet i Køge Kommune så officielt Helhedsplanen, som formelt allerede trådte i kraft fra september måned og fire år frem til august 2021.

Både boligorganisationerne og Køge Kommunes forvaltninger har arbejdet henover forår og sommer for at beskrive en helhedsorienteret social indsats, som omfatter projekter indenfor temaerne: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Uddannelse og Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar.

I Det Boligsociale Fællessekretariat har vi allerede tyvstartet på den nye projektperiode og har bl.a. påbegyndt projektet Familieballast, som er et familieuddannelsesprojekt, der bygger videre på den gode familieferie som i sommers gik til Ho i Vestjylland.  Henover efteråret vil der blive afholdt en række cafémøder for de 16 udvalgte familier om emner, som tager udgangspunkt i, hvordan man som småbørnsfamilie kan få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen. Cafeerne vil bl.a. tage emner som konflikthåndtering, hverdagsstrukturer og sprogstimulering op til diskussion, for at give forældrene ny viden og mulighed for at tale med både professionelle og hinanden om deres erfaringer og udfordringer.

Ud over Familieballast er vi også allerede begyndt på en ny indsats om økonomisk rådgivning, i samarbejde med frivillige fra Dansk Folkehjælp. Den frivillig indsats vil blive styrket fremover, da vi i Det Boligsociale Fællessekretariatet har søgt og fået midler fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til at ansætte en professionel økonomirådgiver for de næste 3 år.

Samlet set er der derfor en god basis for en indsats, som i den kommende periode især kommer til at handle om børn og unge samt familier i de fire boligafdelinger Karlemoseparken, Ellemarken, Hastrupparken og Søparken. Vi er i Sekretariatet glade for nu for alvor at kunne komme i gang med de mange gode indsatser, som kommer til at kendetegne den nye helhedsplansperiode.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: