De fire boligområder Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken har sammenlagt mere end 5.200 beboere fordelt på mere end 2.400 boliger. Boligområderne er særligt udsatte, og kendetegnet ved at beboerne generelt har et lavt uddannelses- og indkomstniveau og en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Boligområderne i helhedsplanen

Alene det at der har været et behov for at skabe en helhedsplan for Køge bevidner, at der er en række udfordringer i boligområderne, som kræver en ekstraordinær indsats at overkomme.

Boligområderne i helhedsplanen har en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end resten af Køge. Det udgør i sig selv ikke et problem, men koblet sammen med det faktum at beboerne generelt har et lavere uddannelsesniveau og svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af Køge giver det boligområderne nogle særlige problemstillinger.

Der er også en større andel af disse beboere, som er kommet til Danmark som flygtninge – derfor er der også en del beboere med krigstraumer, hvilket giver en ekstra dimension at tage højde for.

Endvidere har boligområderne i helhedsplanen flere familier, hvor fysiske, psykiske og sociale problemer spiller en større rolle. Ikke overraskende modtager en større andel af beboerne overførselsindkomst sammenlignet med resten af Køge Kommune.

Helhedsplanen for boligområderne

Helhedsplanen har til formål at styrke trivslen i boligområderne. Gennem aktiviteter som styrker bl.a. beboerdemokratiet, sundheden og fællesskabet skabes større trivsel i boligområderne. Helhedsplanen har allerede igangsat en bred vifte af aktiviteter, men der vil hele tiden sættes flere initiativer i søen.

Boligsocial Helhedsplan Køge fokuserer på følgende indsatsområder. 1) Børn, unge og familie; 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv; 3) Beboernetværk, inddragelse og demokrati.

Læs mere om Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken under menupunktet Boligområderne.

 

 

%d bloggers like this: