Aktivitet: cricket

Helhedsplanen arbejder med at skabe trivsel for beboerne i de almennyttige boligområder i Køge. Vores tilgang er ressourcebaseret, dvs. vi ikke er udførende men i stedet sørger for, at rammerne er til steder for, at beboere selv kan igangsætte aktiviteter for børn, unge og ældre. Fælles for aktiviteterne er, at de skal styrke fællesskab, styrke sociale kompetencer, skabe netværk og underbygge demokratideltagelsen blandt borgerne.

Boligsocialt Fællessekretariat har aktivitetsmedarbejdere og boligsociale medarbejdere i alle områderne, som fungerer som tovholdere på aktiviteter og tilbud. De mange aktiviteter og de relativt få ansatte gør, at de fleste aktiviteter og arrangementer drives af frivillige.

 

%d bloggers like this: