Posted by on 15. januar 2019

Med midler fra Nordeafonden er Get2Sport Køge sikret videreførelse i 2019.

Get2Sport er Danmarks Idrætsforbunds (DIFs) paraply for projekter rundt om i landet, der gør en ekstraordinær indsats for at tiltrække og fastholde medlemmer og frivillige i idrætsklubber, der ligger i nærhed af udsatte boligområder.

I Køge har DIF siden den første helhedsplan været i partnerskab med Køge Boldklub, Køge Kommune og Boligsocialt Fællessekretariat. Med Nordeafondens støtte til Get2Sport i slutningen af 2018 fik Køge tildelt midler fra DIF til videreførelse af projektet i 2019. Alle partnerne i projektet havde parathed på den medfinansiering som midlerne fra DIF kræver.

Leder af Boligsocialt Fællessekretariat Mikkel Pedersen begrunder helhedsplanens fortsatte engagement: ” Helhedsplanen er meget glade for samarbejdet og har derfor afsat midler også til en forlængelse af Get2Sport indsatsen i 2019. For helhedsplanen er det vigtigt, at vi bliver endnu bedre til rekruttering og fastholdelse samt bliver gode til at inddrage frivillige”.

Midlerne til en fortsættelse af Get2Sport dækker bl.a. en forlængelse af Dan Rasmussens stilling som projektleder for Get2Sport i Køge Boldklub og et fokus på forældresamarbejdet. ”Det er af stor betydning for fastholdelsen og trivslen, men også det store stykke frivillige arbejde, som ligger i at opretholde en idrætsforening, at komme i dialog med forældrene og vise dem vejen i forhold til at spille flere roller for deres eget barn, såvel som de andre på holdet”. Vi har bl.a. nogle planer om et initiativ, som vi kalder Get2Coffee” udtaler Ian Hoar, der er forretningsfører i Køge Boldklub.

Lars Kruse, Konsulent i DIF-Get2Sport, prioriterer indsatsen i Køge højt ” Det giver rigtig god mening med den fælles interesse, der er blandt partnerne i forhold til at styrke Køge Boldklub i at være en socialt rummelig idrætsforening, der arbejder målrettet med fastholdelse. Med Køge Boldklub som omdrejningspunkt arbejder vi ud fra den store interesse, der er for at spille fodbold, men også med initiativer som futsal og samarbejde med andre lokale idrætsgrene”.

Udfordringerne ift. at arbejde med udsatte unge som målgruppe løses mest bæredygtigt, når der er mange til at bære ansvaret. F.eks. er projektet helt afhængig af, at der er plads til fejl. I vintersæsonen spiller op til 150 unge mennesker selvorganiseret fodbold i skolehaller, der knytter sig til de udsatte boligområder. Det er unge herfra, der står for træningen og unge herfra, der spiller. Til tider bliver noget ødelagt, eller det sker, at de ikke overholder f.eks. åbningstider. Medarbejdere fra boldklubben og Helhedsplanen er i løbende dialog med de unge i hallerne og på sigt indgår SSP også i dette arbejde. Her igennem kommer træningen på rette køl igen, når den har været ude af kurs. Og samtidig er der mulighed for dialog med de unge om hverdagsudfordringer som uddannelse, væresteder, bolig, gruppekonflikter med mere.

Derfor er projektpartnerne i det kriminalpræventive projekt Get2Sport Køge også utrolig glade for og afhængig af, at de lokale halinspektører og skoleledere har en parathed på at være med til at løse problemer, når de opstår.

 

Om Get2Sport

Get2Sport er et partnerskab mellem DIF og lokale idrætsklubber samt kommunale og boligsociale aktører. Set-uppet ser forskelligt ud i de involverede byer, men der er fokus på, at de enkelte projekter lærer af hinanden. F.eks. skal Get2Sport i Roskilde nu til at arbejde med et uddannelsesprojekt, som er udviklet af DBU, Køge Bolklub og Helhedsplanen i den første fase af Get2Sport i Køge.
Kurset er iværksat med henblik på. at give unge tovholdere flere redskaber, når de står for at afvikle træning i selvorganiserede sammenhænge. Der er særligt fokus på rekruttering, viden om klublivet samt pædagogik og konflikthåndtering. Konflikthåndteringsdelen, stod det lokale SSP-team for på det første ud af to kurser i Køge. Sideløbende arbejdes der i Køgeprojektet med at engagere de unge tovholdere i DBUs mere fodboldtekniske kurser, sådan, at de også på sigt kan indgå i trænerstaben i det etablerede foreningsliv hos Køge Boldklub, og være genkendelige og trygge ansigter for foreningsuvante familier, der umiddelbart kan have svært ved at blive en del af alle de gode oplevelser og kompetencer, som foreningslivet har tradition for at bringe med sig.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: