Posted by on 27. november 2018

Som en del af Helhedsplanens delaftale ”tryghed og trivsel” har vi fokus på at styrke den fysiske og mentale sundhed i boligområderne. Vi ved fra bl.a. Megafon spørgeskemaundersøgelse fra 2016, at beboerne i Helhedsplanens fire almene boligområder har ringere sundhed end borgere i Køge Kommune generelt. I undersøgelsen kom det frem, at 22% af alle beboere i Helhedsplanen definerer deres helbred som ’dårligt’ eller ’mindre godt’. Desuden viste undersøgelsen, at der var 34% rygere og at kun 39% af respondenterne angiver at de har ’gode’ eller ’rigtig gode ’motionsvaner.

Det giver derfor rigtig god mening for Helhedsplanen at gå sammen med Køge Kommune om at rykke flere sundhedstiltag ud lokalt i boligområderne, så de bliver mere tilgængelige for beboerne.

Gennem de seneste fire år har vi sammen med Køge Kommune afhold den årlige Lungedag i et af de fire boligområder. I år fandt Lungedagen sted i Ellehuset onsdag d. 22. november, hvor 62 borgere var forbi for at tage en lungefunktionstest. Ud af de 62 test var 23 så dårlige, at de pågældende borgere blev bedt om at søge egen læge for videre udredning.

Dette tal er langt større end det vi har set de foregående år, og viser at et arrangement som lungedagen er meget betydningsfuldt i forhold til tidlig opsporing. Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, fortæller at jo hurtigere man opdager en lungesygdom, jo hurtigere kan man bremse sygdommens udvikling med rygestop, medicin og træning. ”Det handler om at få mest muligt ud af den luft, man har”.

Ud over den årlige Lungedag samarbejder Helhedsplanen og Sundhedsafdeling om rygestopkurser, som foregår lokalt i Ellemarkens Beboerhus
Kurset foregår på Parkvej 120 tirsdage i ulige uger fra kl. 16.15 – 17.45. Tilmelding skal ske til Charlotte Baeré på 30466101/ rygestop@koege.dk

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: