Posted by on 29. juni 2017

For første gang i historien får Køge borgere nu mulighed for at få uvildig og gratis økonomirådgivning i deres egen by. Rådgivningen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, Helhedsplanen og Køge Kommune.

Det har længe været et ønske i de fire boligselskaber, som Helhedsplanen er tilknyttet, at få etableret et tilbud til de lejere, der som følge af ”rod i økonomien” har svært ved at betale deres husleje. Hver måned mister boligselskaberne mange tusinde kroner på lejere, som ikke betaler deres husleje til tiden og som i værste fald ender med at blive sat ud af deres lejligheder, med alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser som følge.

Maja Munch Nielsen, som de sidste fire år har været koordinator i Helhedsplanens største område Ellemarken, har længe savnet en økonomisk rådgivning. ”Jeg har igennem årene mødt mange beboere, som har store udfordringer med at få økonomien til at slå til, ofte som følge af meget gæld. Problemet er kun blevet mere udtalt efter det nye Kontanthjælpsloft er blevet indført og det er derfor meget glædeligt at vi nu endelig har et tilbud at henvise de trængte beboere til”.

Rådgivningen, der starter op i juli, vil blive bemandet med frivillige, som har både finansiel og rådgivermæssig erfaring. Rådgivningen er 100 procent anonym og uafhængig både i forhold til kommune og banker. John Pedersen, som er lederen af den nationale afdeling i Dansk Folkehjælp, forklarer at et typisk rådgivningsforløb handler om at få skabt et overblik over indtægter og udgifter og ikke mindst borgerens samlede gæld. Når dette overblik er skabt kan de økonomiske rådgivere begynde at kontakte kreditorer omkring tilbagebetalingsplaner, som er både realistiske og rimelige for den enkelte borger. Der rådgives også ift. andre økonomiproblematikker, f.eks. i forbindelse med tvangsauktion eller ændrede indkomstforhold.

Rådgivning kommer til at foregå i lokaler i beboerhuse i Ellemarken-, Karlemosen og Hastrupparkens og herudover på Køge Bibliotek. Tilbuddet er åbent for alle borgere i Køge, som kan ringe ind til Dansk Folkehjælp og booke en individuel aftale om tid og sted for rådgivningen.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: