Stor interesse for frivilligheden i Køge

Helhedsplanen deltog torsdag den 27. september i et stort møde omkring rekruttering af frivillige som Køges Frivilligråd havde arrangeret. Anledningen var den nationale frivillighedsdag, som hvert år falder på den sidste fredag i september og hvor alle på landsplan opfordres

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Unge fra Karlemoseparken uddannes i iværksætteri

I september indledte Helhedsplanen sit andet samarbejde med den landsdækkende organisation Mind Your Own Business. Mind Your Own Business skaber udviklingsforløb målrettet drenge i alderen 13-17 år. Formålet med forløbene er at lære drengene om iværksætteri og herigennem styrke deres

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nyt samarbejde øger beboernes danskkundskaber

Med afdelingsbestyrelserne i ryggen har Helhedsplanen indgået et samarbejde om undervisning i dansk for voksne med Køge Handelsskole. Tiltaget, der er stor tilslutning til, er allerede startet op i Ellemarken og Karlemoseparken. ”Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Powerjobsøgerne starter op i Søparken

Siden foråret har medarbejdere fra Fællessekretariatet været i dialog med ”Powerjobsøgerne”(PJS) om at finde en samarbejdsmodel i boligområderne under helhedsplanen, som kan rumme en bred målgruppe af beboere. Vi er nu så langt, at PJS har haft deres første arbejdsdag

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bandeindsats i Karlemoseparken indstillet til Europæisk pris

Tilbage i 2017 gik Politi, Ejendomskontoret i Karlemoseparken, Helhedsplanen og Køge Kommune sammen om en kriminalpræventiv indsats, som i løbet af 2018 har ført til, at problemerne med kriminalitet og utryghed i boligområdet nu stort set er løst og Karlemoseparken

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Legestue i Ellemarken skaber fællesskab mellem hjemmegående forældre

Hver onsdag eftermiddag mellem kl. 13.00 – 15.00 bliver et af lokalerne i Ellemarkens beboerhus, Parkvej 120, omdannet til en hyggelig legestue for forældre og børn. Der er varm te og kaffe på kanderne og på gulvet er lagt bløde

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Søparkens unge skaber brugbar kunst i boligområdet

Søparkens unge har i samarbejde med Køge Billedskole og Helhedsplanen arbejdet på et kunstprojekt, som skulle producere noget til deres boligområde. De unge kom frem til en S-formet bænk, som skal repræsentere Søparken. Der blev tegnet, designet, skåret, limet, malet,

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ny indsats i Hastrupparken bygger videre på de gode erfaringer fra familienetværk i Køge Nord

Dagtilbud, skole og SFO i Hastrup har netop afholdt første familiecafe for familier fra Hastrupparken, der i kraft af deres bopæl og midler i Boligsocial Helhedsplan Køge, har fået en unik mulighed for dialog med kommunale institutioner i deres lokalområde.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lene Storgård – ny projektleder for Kulturhuset i Karlemoseparken

Mit navn er Lene Storgaard, jeg er 40 år og lige startet som projektleder for Kulturhuset i Karlemoseparken. Min opgave er bl.a. at få Kulturhuset til at blomstre endnu mere – både i forhold til at passe og pleje de

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Torsdag den 20. september havde Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen sammen med Den Boligsociale Helhedsplan inviteret forældre og deres børn til at komme forbi beboerhuset Ellehuset i Ellemarken og få mere viden om mulige ungdomsuddannelser, når de unge går ud af 9.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Velkommen til Hans, profil

Hej, Mit navn er Hans. Jeg er uddannet pædagog, og jeg arbejder nu i Helhedsplanen. Dette område dækker Hastrupparken, Søparken, Ellemarken og Karlemosen hvor jeg oftest sidder. Jeg er ansat via UUV, så min primære opgave, er at hjælpe unge

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kulturhuset i Karlemosen godt i gang

Kulturhuset i Karlemosen har nu officielt eksisteret i godt et år, og der stadig flere aktiviteter til i huset. Hver torsdag arrangerer En fast gruppe frivillige morgenmadscafé for beboere der søger god billig mad og et tæt fællesskab med andre

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Familieferie

Søndervig ved Vesterhavet får besøg af 136 køgegensere den første uge i skolernes sommerferie. Gruppen er børnefamilier, der skal på familiehøjskole. I alt 34 børnefamilier får midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond – via Foreningen Familieferie og Dansk Folkehjælp – som vil

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I Søparken bygger de unge på livet løs.

Det hele startede med at unge i Søparken gik ud i terrænnet for at vise, hvilke stier de gik på, og hvor de mødtes. Opgaven var at planlægge en Hjertesti i boligområdet. En sti, som de skulle etablere sammen med

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Legestuen i Ellemarken starter i august 2018

Den er et særligt tilbud til forældre med børn, som endnu ikke er indskrevet i daginstitution Legestuen slår dørene op efter sommerferien onsdag d. 29. august 2018 på Parkvej 120 med åbningstid fra kl. 13 til kl. 15. Den kommer

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
%d bloggers like this: