Posted by on 16. november 2017

I løbet af november måned frem til kommunalvalget d. 21. november har det boligsociale fællessekretariat arrangeret 4 velbesøgte debatmøder om kommunalvalget.

Til møderne havde helhedsplanen inviteret alle partier og lister som er opstillet til valget til en mulighed for at fremlægge deres politik og samtidig få en god debat med borgerne ude i virkeligheden.

Til møderne i Karlemoseparken, Søparken, Ellemarken og Hastrupparken dukkede mere end 100 beboere op og medvirkede til at gøre møderne livlige og spændende. Blandt politikerne var det stort set alle partier og lister som var repræsenteret til de forskellige møder.

 

Politikerne vil have jobindsatsen ud til borgerne

For at det ikke bare skulle være partiernes overordnede politik der skulle fokuseres på, var der til møderne formuleret nogle særlige temaer, som betyder noget for beboerne der bor i afdelingerne; arbejdsmarkedspolitik, indsatsen i forhold til børn, unge og tryghed i boligområderne samt boligpolitik.

Så godt som alle partier er enige om at kommunens jobindsats skal ud og arbejde i boligområderne. Her pegede politikerne bl.a. på fremskudt indsats i forhold til CV og Jobansøgninger samt hjælp til virksomhedsåbninger.

 

Jobplaneten fik meget ros og skal have flere resurser

Alle politikerne var meget begejstrede for Jobplaneten – helhedsplanens fritidsjobindsats – som nu har skabt langt over 200 lommepenge- og fritidsjobs.

Mads Andersen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Køge, vil gerne koble Jobplaneten med en større indsats for lære- og praktikpladser og vil arbejde for at noget af overskuddet skal bruges til en Lærlingekoordinator ude i boligområderne som skal skabe kontakt til de virksomheder som er gode til at tage imod lærlinge og som skal samarbejde med Jobplanetens folk.

Omkring manglende finansiering til fritidsjobs i institutionerne lovede både Socialdemokratiet og Konservative at tage dette op hurtigst muligt, da alle var enige i at indsatsen med fritidsjobbere i kommunens institutioner bør fortsættes.

 

Flere billige almene boliger i Køge

Der var også enighed mellem de fleste partier omkring nødvendigheden af flere billige boliger i Køge, ikke mindst pga. den store vækst som Køge oplever i disse år.

Flere partier betonede dog især udbygningen af yderområder som Borup, Ejby og Bjæverskov, således at al væksten ikke kun sker i Køge by. Her er der ikke mindst behov for ældreboliger, således at de større huse og villaer kan blive frigjort til større familier.

 

Lokale valgmøder – en satsning på højere valgdeltagelse fra hele kommunen

Valgdeltagelsen i de boligsociale områder og især blandt beboere med anden etnisk baggrund end dansk har historisk været meget lav, så de lokale møder blev afholdt for at tilskynde til at man også som beboer med fx Syrisk eller irakisk baggrund kommer ned og stemmer d. 21. november og på den måde gør brug af sin grundlovssikrede ret og pligt til at deltage i demokratiet.

En af udfordringerne er fx at mange borgere med anden etnisk baggrund ikke ved at man er berettiget til at stemme til kommunal valg, selvom man ikke er stemmeberettiget til Folketingsvalg.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


%d bloggers like this: