Hastrupparken

Hastrupparken ligger i Køges sydlige del. Hastrupparken har 468 lejemål, hvoraf de 353 blev opført i 1974. De resterende 115 tagboliger stod færdige i 2003. I alt bor der 895 beboere i Hastrupparken. Boligområdet er en del af Køge Boligselskab.

Der er venteliste på de ældste boliger.

Udfordringer takles i Kulturhus

Kulturhuset i Hastrupparken

Boligområdet har et aktivt og åbent Kulturhus, som er centrum for en del aktiviteter i boligområdet. Bl.a. er der etableret et værested for områdets unge, hvilket har fjernet mange unge fra opgange, hvor de ellers ofte opholdt sig og derved skabte utryghed blandt områdets øvrige beboere.

Kulturhuset spiller en central rolle – ikke bare for Helhedsplanens aktiviteter i området, men også i arbejdet med at gøre boligområdet et attraktivt sted, hvor borgere ønsker at bo igen.

Hastrupparken ligge tæt ved skole, SFO og daginstitutioner, ligesom der er indkøbsmuligheder i området.

 

%d bloggers like this: