Header

 

Kære læser

Velkommen til november-udgaven af Helhedsplanens nyhedsbrev. Her kan du læse mere om, hvilke nye aktiviteter vi har haft fokus på siden sidst. Du kan bl.a. læse om to nye spændende samarbejder med Køge Handelsskole og Powerjobsøgerne, som skal hjælpe beboerne med henholdsvis danskundervisning og jobsøgningen.  

God læselyst

---
Powerjobsøgerne starter op i Søparken

Powerjobsøgerne starter op i Søparken

 

Helhedsplanen og powerjobsøgerne har slået sig sammen om et tilbud til beboere, som står uden for arbejdsmarkedet.
Jobsøgende kan nu to gange om ugen blive en del af et alternativt jobsøgningsfællesskab i flotte rammer i Søparkens Fælleshus. Powerjobsøgerne er en socialøkonomisk virksomhed med et velafprøvet koncept, hvor jobsøgerne kan udnytte hinandens kompetencer og netværk og her igennem få en langt bedre chance for at komme i beskæftigelse.

Læs mere.

---
Nyt samarbejde øger beboernes danskkundskaber

Nyt samarbejde øger beboernes danskkundskaber

 

Med afdelingsbestyrelserne i ryggen har Helhedsplanen indgået et samarbejde om undervisning i dansk for voksne med Køge Handelsskole. Tiltaget er allerede startet op i Ellemarken og Karlemoseparken og hold i Hastrupparken og Søparken er undervejs. Formålet med tilbuddet er at give voksne, primært med anden etnisk baggrund, mulighed for at forbedre deres skriftlige og mundtlige dansk så de kan uddanne sig og få bedre forudsætninger for at deltage aktivt i samfundet og støtte deres børn i skolen mv.

Læs mere.

---
Unge fra Karlemoseparken uddannes i iværksætteri

Unge fra Karlemoseparken uddannes i iværksætteri

I september indledte Helhedsplanen sit andet samarbejde med den landsdækkende organisation Mind Your Own Business. Mind Your Own Business skaber udviklingsforløb målrettet drenge i alderen 13-17 år. Formålet med forløbene er at lære drengene om iværksætteri og herigennem styrke deres faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Læs mere.

---
Stor interesse for frivilligheden i Køge

Stor interesse for frivilligheden i Køge

Helhedsplanen var, som en del af Frivilligrådet, med til at afholde et velbesøgt arrangement om frivillighed. Arrangementet havde bl.a. fokus på, hvordan man som organisation eller foreningen kan blive bedre til at inkludere frivillige på en måde, der tager højde for deres forskellighed og hermed styrke fastholdelsen af frivillige

Læs mere.

---
---
---

Nyhedsbrevet udgives ca. en gang om måned. Her vil I få serveret alle vores aktuelle nyheder, projekter, og aktiviteter. Alle sendte nyhedsbreve er tilgængelig på Helhedsplanens hjemmeside: Helhedsplanen

Følg os på Facebook - så er du opdateret på alle aktiviteter!

---