Der er gået en begivenhedsrig måned siden sidste nyhedsbrev, så du kan se frem til en masse gode nyheder fra Helhedsplanen. Arbejdet med ny boligsocial helhedsplan er godt i gang, og de første to af fire beboerworkshops blev afholdt i starten af oktober. De sidste to afholdes sidst på måneden. Derudover blev der sat et smukt punktum for sommeren, da der blev afholdt Ungefestival i Køge.

Læs mere om det og meget andet.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Gode input til ny helhedsplan

Som en del af arbejdet med at udarbejde en ny helhedsplan for det boligsociale arbejde i Køge i perioden 2017-2021 afholdes der workshops i alle afdelinger i samarbejdet, dvs. Søparken, Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrupparken.

De to første workshops er nu afholdt. Den 7. oktober var det i Ellemarken og den 9. oktober i Hastrupparken. Der er mange gode inputs at tage med ind i skrivefasen fra de to beboerworkshops.

Begge workshops var arrangeret på samme måde, hvor beboerne var inviteret ned i Ellehuset i Ellemarken og Kulturhuset i Hastrupparken til at arbejde med forskellige emner indenfor de overordnede temaer, ”tryghed og Trivsel” og ”bryd den negative sociale arv”, som danner rammen for den nye helhedsplan. Til begge arrangementer indledte Ulf Lolk Larsen, centerchef fra Køge Kommune med at gøre status over det boligsociale arbejde, set med kommunens briller, hvorefter Mikkel Pedersen som leder af sekretariatet fortalte lidt om de nye rammer for boligsociale helhedsplaner og den processen, som nu er indledt.

I Ellemarken var det især de ældre, erfarne beboere og en del beboerdemokrater og aktive der mødte op, men også en del unge, som blev placeret i en særlig separat workshop. Tilslutningen var så stor, at man måtte hente ekstra stole for at få alle sat ned.

Gruppernes fremlæggelser gjorde det klart, at der er behov at arbejde med det gode naboskab og rammerne for fællesskabet og aktiviteterne i afdelingen. Der var flere grupper, der nævnte, at der skal arbejdes med Ellehuset, så det kan være et endnu større aktiv og være mere åbent og gerne komme til at boble af gode aktiviteter.

Blandt pigerne i ungeworkshoppen var der en spændende debat omkring det at være ung, og hvad der skulle til for at få et godt ungeliv.

”Man skal først ha’ det godt med dig selv” sagde en af pigerne. ”Vi mangler et sted at gå hen for at få en snak med andre unge om livets udfordringer, og måske kunne der også ind imellem komme nogen professionelle folk på besøg, som man kunne snakke med”

Det blev drøftet, at unge kunne lave en unge-bestyrelse, som kan bidrage som de unges stemme omkring Ellemarkens udvikling.

I Hastrupparken mødte særligt de unge talstærkt op, og der kom mange gode ideer og input til det videre arbejde. De unge omtalte Hastrupparken som et akvarium, hvor der var behov for større interaktion med den omkringliggende verden, f.eks. behov for virksomhedsbesøg i Hastrupparken, hvor virksomhederne bliver opmærksomme på at fiske blandt de mange unge kvalificerede mennesker, som mangler et netværk og i nogle tilfælde også mangler modet til at opsøge virksomhederne.

Generelt var der blandt de fremmødte til begge workshops et stort og positivt ønske om at komme hinanden noget mere ved og styrke kendskabet til naboerne, og der kom også mange konkrete forslag frem, som der skal arbejdes videre med de kommende måneder.

Køges Kvindenetværk er snart flyveklar

”Køges kvindenetværk” en det, som en gruppe kvinder på tværs af Helhedsplanens områder har valgt at kalde sig. Netværket består af omkring 15 kvinder, der har fundet sammen på baggrund af en række kvindearrangementer om kvinderettigheder, der har været afholdt siden årsskiftet i Helhedsplanens fire områder. Kvinderne har bl.a. afholdt en stor kvindefest d. 8 marts i år i forbindelse med 100året for kvinders stemmeret hvor ca. 100 deltagende kvinder fra hele Køge deltog.

Kvindenetværket består af kvinder i alle aldre og med forskellige etniske baggrunde. Fælles for kvinderne er ønsket om at skabe et mangfoldigt netværk af kvinder, der kan støtte hinanden, lave hyggelige aktiviteter sammen og lære nyt om emner relateret til det at være kvinde. Netværket er organiseret som en paraply, med forskellig undergrupper, der arbejder på aktiviteter som ”sund kost”, ”foredrag”, ”kvinde cafe” og ”bevægelse”.

Kvindenetværket er åbent for alle kvinder i Køge, og alle kvinder kan bidrage med deres ideer til nye aktiviteter for kvinde, de brænder for at realisere.

Kvindenetværket er blevet til i samarbejde med Helhedsplanen, Køge Kommune og Nye Veje.

Ny beboeravis er på trapperne

Der har hos Helhedsplanen længe været et ønske om at skabe en beboeravis på tværs af boligafdelingerne. Dette ønske bliver snart en realitet, idet en ny beboerredaktion netop er blevet etableret. I spidsen for avisen står Lasse Rune Hansen, kommunikationsmedarbejder i Helhedsplanen. Han er dog ikke alene om opgaven da han sammen med sin kollega Maja Munch Nielsen har samlet en gruppe beboerjournalister, som fremover vil stå bag udgivelsen af en beboeravis, der udkommer i alle fire boligområder. Beboerjournalisterne har gennemgået et kursus i at skrive journalistisk og vil løbende blive klædt endnu bedre på til opgaven med at skrive gode artikler samt tage gode billede.
Beboeravisens formål er at oplyse beboerne om de mange spændende projekter, der foregår i boligområderne samt portrættere nogle af de aktive beboere, der får disse projekter til at lykkes. Første avis forventes at udkomme omkring årets udgang.

Mind Your Own Buissness startet op i Ellemarken

I september indledte Helhedsplanen et nyt samarbejde med den landsdækkende organisation Mind Your Own Business. Mind Your Own Business driver et udviklingsprogram målrettet drenge i alderen 13-17 år. Formålet med programmet er at lære drengene om iværksætteri og herigennem styrke deres faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der munder ud i at drengene, efter et intensivt forløb på otte måneder, kan præsentere deres virksomhed på en stor Business Award, som finder sted i maj hos The Boston Consulting Group i København.
Ti drenge fra Ellemarkskolen deltager i programmet og er allerede i fuld gang med at udvikle deres ideer til en virksomhed med kyndig hjælp fra Mind Your Own Buisness og medarbejdere fra Helhedsplanen. Fremover vil en række frivillige mentorer fra erhvervslivet i Køge understøtte udviklingen af drengenes idé. Marie Cecilie, konsulent i Køge Erhvervs service er også samarbejdspartner til programmet bl.a. med kontakten til erhvervslivet.

Læs mere om Mind Your Own Business på www.myob.dk og kontakt Mind Your Own Business, hvis du vil høre mere om muligheden for at blive frivillig venturepilot.

Fernisering

Onsdag den 5. oktober var alle beboerne i Køge Boligselskab inviteret til fernisering og åbent hus i kulturhuset. Mikkel Henderson, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken og repræsenteret i selskabsbestyrelsen indledte arrangementet med at udtrykke stor glæde på vegne af Køge Selskab over at huset nu bliver udsmykket på smukkeste vis. Spændingen var stor, da Osama Mohamad der er boligsocial medarbejder i Helhedsplanen, skulle afsløre billederne, som var dækket med et rødt velour tæppe. Der var både på dagen og efterfølgende mange roser fra brugere af huset i forhold til kunstnerne og de flotte billeder.

Det var en hyggelig eftermiddag, hvor samarbejdspartnere omkring kunstprojektet også kiggede forbi og efterfølgende var der åbent hus i kulturhuset, hvor man som beboer havde mulighed for at møde nogle af de mange spændende aktiviteter i og omkring kulturhuset.

Succesfuld Ungefestival

En af de sidste sensommerdage dannede rammen om Ungefestival i Lovparken. Tapperiet, Ungerådet, Køge Kommune og Boligsocialt Fællessekretariat stod bag arrangementet og havde en lang række af andre aktører fra Køges fritidsliv med på banen. Der var ikke mindst god repræsentation blandt unge fra boligområderne i Boligsocial Helhedsplan Køge. Både som gæster, frivillige og på lønningslisten til f.eks. opgaven som DJ.
Samlet set var der godt 300 gæster i Lovparken d. 24. september, som oplevede skatere, kreativitet, boksere, slack-line og meget mere. Et af højdepunkterne var da de forskellige grupper samledes foran scenen og blev betaget af Teatergruppen C:ntact, som Ungerådet havde stået for.
Køge Boldklub havde på festivalen et stærk set-up og stod både for madbod og en velbesøgt fodboldturnering. Høj sol satte en perfekt ramme for en succesfuld Ungefestival. Om muligt skal succesen gentages næste år med en endnu højere grad af ungeinddragelse.

 

Foto: Jakob Frisk

Ungerådet laver seksualitetsforum

Ungerådet var medarrangør af Ungefestivalen og havde et telt på dagen, hvor andre unge kunne komme i dialog med dem. Det medførte en nytilkommen til Ungerådet, der kommer med ideer og energi til at etablere et forum i Køge, hvor unge kan tale om seksualitet. Første planlægningsmøde har allerede været gennemført og det blev aftalt at indgå et samarbejdet med Juntaen på Tapperiet om at etablere cafe Spektrum. Følg med på Ungerådets facebook.dk/ungikoege.

Bold i Torvebyen

Lørdag i efterårsferien er der hyggebold i Torvebyen. Køge Boldklub indoptager streetsoccer i sit repertoire og fejrer, at Køge Kommune støtter projektet med en glidende overtagelse fra Boligsocialt Fællessekretariat. Det uformelle spil i boligområderne skal have solid faglig opbakning, flere uddannes til trænere og nye unge skal finde plads i det etablerede foreningsliv.
Det styrkede samarbejde markeres med en oppustelig bane i Torvebyen d. 22.10. kl. 11-13, hvor børn og unge i aldersgruppen 10-20 år kan komme forbi og stille hold af tre personer. Køge Boldklub matcher med andre spillere, der på dagen kommer med lyst til at spille for sjov. Der er ingen tilmelding, krav om særligt tøj, eller udstyr. Kun fairplay og godt humør.