Så er der læsestof at nyde i den forsinkede sommervarme! Siden sidste nyhedsbrev er der kommet godt nyt fra Landsbyggefonden. Derudover kan dette nyhedsbrev melde om positiv udvikling i både boligområder og aktiviteter.

Læs mere om det og meget andet.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

15,7 mio. kr. fra Landsbyggefonden til helhedsplanen i Køge

Omkring 1. september fik boligorganisationerne og Køge kommune svar på den fælles prækvalifikationsansøgning som blev sendt til Landsbyggefonden kort før sommerferien og vi kan med glæde meddele at parterne har fået en ramme på 15.7 mio. kr. Derudover skal kommunen og boligforeningen selv finde en del midler, således at den samlede ramme ender over 20 mio. kr.

I løbet af efteråret og vinteren skal kommunen og boligforeningerne skrive den egentlige helhedsplan som skal dække den boligsociale indsats i perioden 2017-2021. I den periode skal der også holdes workshops for beboere og lokale beboerdemokrater i alle afdelinger.

Sekretariatet for den nuværende helhedsplan koordinerer dette arbejde sammen med Center for Dansk og Integration, og undervejs kommer der til at blive en række møder både med de kommunale forvaltninger og funktioner samt med eksterne samarbejdspartnere såsom klubber og foreninger.

Hele forløbet skal munde ud i formulering og indgåelse af fire delaftaler på de forskellige områder, som sammen udgør den endelige helhedsplan, der skal ligge klar primo 2017. Derudover skal der også udarbejdes en såkaldt beredskabsplan for boligområderne.

De nye temaer for det boligsociale arbejde 2017 til 2021 er tryghed og trivsel samt at man ønsker at det boligsociale arbejde skal medvirke til at bryde den sociale arv. Dette betyder at der både kan bygges på nogle af de eksisterende indsatser, og at der skal formuleres en rækkes nye indsatser, som kan bidrage til social udvikling og tryghed i boligområderne.

Kunstvogn i Hastrupparken

Kunstvognen, som før har gæstet bl.a. Karlemoseparken, ankom til Hastrupparken med hele besætningen den 31. maj. Besætningen, som bestod af de kyndige, voksne vejledere, Vibeke, Mette, Jonas, Karen og Ulla, har spredt farver og glæde blandt de unge helt frem til den 25. august. To gange om ugen har de unge samlet sig omkring vognen og overført deres tanker og ideer på papir og plader. De har også stået for at dekorere Hastrupparkens idrætscontainer med en ny udsmykning.

Kunstvognens besøg i Helhedsplanens boligområder sker i samarbejde mellem Køge Billedskole og har været en berigende oplevelse for Hastrupparkens unge. De har bl.a. lært at bruge Air brush, som er et unikt maleværktøj. De har også lært at bygge en skulptur, og de har malet 50 billeder, der tilsammen udgør et kæmpe maleri, som skal pynte på kulturhusets gavl. Udsmykningen er blevet til i samarbejde med Hastrupparkens afdelingsbestyrelse og Køge boligselskab. Der er planlagt en fernisering til dette formål, som afholdes onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00 – 19.00. Her vil der være snacks, og formanden vil holde en tale. Derudover vil der være mulighed for at købe en lækker burger.

Gå-klubben i Karlemoseparken

Gå holdet, som udspringer af et samarbejde mellem Helhedsplanen og sunhedsindsatsen Nye Veje i Køge Kommune har fået nye medlemmer. De mødes hver mandag til gåture og hyggelig samvær, og samtidig er de også initiativtagerne bar mange andre aktiviteter i området som f.eks. fælles spisning og morgencafe. Der er altid plads til flere, og har man lyst til at være med, kan man kigge forbi Karlemosevej 81 for at høre nærmere.

Fællesspisning i Søparken

Torsdag den 15. september satte en gruppe beboere i Søparken en ny social aktivitet i søen. De havde nemlig arrangeret fællesspisning i Søparkens Fælleshus. 15 mennesker havde valgt at deltage i fællesspisningen og den hyggelige stemning. Det kostede beskedne 25,- kr. at spise med og derudover kunne der købes drikkevarer i baren. Rundt om bordet blev der snakket ivrigt, og fællesspisningen havde tiltrukket helt nye ansigter, som hyggede sig og roste initiativet.

Næste fællesspisning bliver den 29. september. Fællesspisningen er åben for alle. Man tilmelder sig ved at skrive til lrh@bosj.dk. Betaling sker kontant ved ankomst.

Ungefestival

Tapperiet, Ungerådet, Helhedsplanen og Køge Kommune har samarbejdet på højtryk om at tilvejebringe Ungefestival, som løber af stablen d. 24.9. Her skal unge møde dem de kender, og dem de ikke kender, nye måder at bruge sin fritid på vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at høre noget god musik. Blandt aktiviteterne kan nævnes skate, volleyball, streetsoccer, kunstvogn, koncerter m.m.

Ungefestivalen er for alle unge mellem 10 – 20 år – derfor gør arrangørerne opmærksom på, at festivalen er alkoholfri. Se mere på facebook.com/ungefestival.

Streetsoccer

Street soccer-aktiviteten i Helhedsplanen har på mange måder været en succes både på det sportslige plan og på det sociale plan. Køgeunge har taget medaljer til danmarksmesterskaber på Rådhuspladsen, de unge arrangerer selv kampe på tværs af boligområder, de før ikke turde komme i og unge har fået uddannelser som street agenter og dommere. Nu er vi klar på forankringsdelen, og den har Køge Boldklub og Køge Kommune grebet endnu engang. Kultur-og idrætsafdelingen har tildelt forankringsprocessen 75.000 kr., der skal sikre, at de unge fastholdes i den gode udvikling og at klubben i højeste grad geares til at rumme og uddanne endnu flere. Lige nu har Køge Boldklub i den sammenhæng opslået et projektlederstilling.