Så er der igen nyt fra helhedsplanen. Selvom sommerferien har lagt beslag på en del uger, så har der i Helhedsplanen været tid til at planlægge processen hen mod en ny helhedsplan. Efteråret kommer til at byde på workshops og udvikling, og der bliver travlt for både medarbejdere og beboere.  

Læs mere om det og meget andet.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Boligorganisationerne og Køge Kommune søger 27 mio. kr. til ny helhedsplan

De fire boligorganisationer bag samarbejdet omkring den nuværende boligsociale helhedsplan har sammen med Køge Kommune besluttet and ansøge til en ny helhedsplan gældende fra maj 2017 og 4 år frem.

Denne gang søger parterne i alt 27 mio. kr., hvoraf langt hovedparten – 20 mio. kr. – ansøges i Landsbyggefonden.

I den nye helhedsplan skal parterne arbejde målrettet på at skabe tryghed og trivsel samt skabe muligheder for især de unge i boligområderne.  

Resultaterne af den nuværende helhedsplan

Parterne har sammen vurderet at resultaterne i den nuværende helhedsplan har været gode.

Helhedsplanen har bl.a. via Jobplaneten skabt over 100 Lommepenge- og fritidsjobs, flest i Karlemoseparken men også i de andre afdelinger. Indsatsen bredes nu i højere grad ud i alle.

Mentorprojektet Unge Mænd med Mål har hjulpet 40 særligt udsatte unge, hvilket også har bidraget til det fald i kriminalitet og utryghed, der har været en gennemgående tendens i sidste del af perioden med helhedsplan.

Vi har igangsat mange aktiviteter for både ældre og yngre målgrupper, som stadig kører i dag.  

Der er blevet arbejdet for beboere og familier med særlige behov i bl.a. Lær at Tackle kurserne og i Den Fælles Indgang samt i vores beboerrådgivning, som kørte indtil 2016.

Vi er dog ikke i mål endnu; der er stadig problemer med utryghed i nogle boligafdelinger, og der kommer nye udfordringer til i form af kontanthjælpsloft og strammere adgang til uddannelser. Derfor vil parterne gerne fortsætte samarbejdet, hvor målet er at skabe mere tryghed og aktivitet samt få brudt en negativ spiral for nogle familier, således at flere unge kommer i uddannelse og job.

Processen omkring ny helhedsplan

Parterne har netop indsendt en første ansøgning og den får vi svar på senest 1. september.

Såfremt vi får grønt lys fra LBF, vil der I løbet af efteråret blive afholdt lokale workshops i alle afdelinger, hvor parterne bag helhedsplanen inviterer beboerne til en dialog omkring indsatsen. Det er beboerne selv, der ved mest om, hvad der foregår, og hvad der er behov for i afdelingerne, så vi håber at så mange som muligt vil deltage og give deres mening til kende.

Derudover vil der sideløbende være en dialog om typer af indsatser med de kommunale forvaltninger og andre samarbejdspartnerne.   

Læs mere om ansøgningen i Landsbyggefonden og om processen i efteråret i næste nummer af nyhedsbrevet.  

 

Fælles Familieferie

Helhedsplanen har igen i år arrangeret fælles familieferie for økonomisk trængte familier. I år var 185 borgere fordelt på 38 familier i Helsingør, hvor der blev hygget, slappet af og dannet nye venskaber på tværs af kulturer og boligkvarterer.

Under ferien blev der også tid til at arbejde med seriøst indhold. Deltagerne deltog nemlig også i en workshop omkring indholdet af den nye helhedsplan, som der netop er ansøgt midler til. Til workshoppen kom der mange gode bud på aktiviteter og forslag til, hvordan disse kunne gennemføres med et stærkere engagement fra beboerne selv. Læs mere om Fælles Familieferie på Dagbladets hjemmeside.

Børn til bold er startet op igen efter sommerferien. Det foregår hver søndag kl. 10.00 i Ellemarken ved den store legeplads. Børn til bold er et tilbud til småbørnsfamilier, som går ud på at lege forskellige boldlege, så børn i alderen to – syv år bliver fortrolige med boldspil. Forældre deltager aktivt i legene, og det giver mange gode oplevelser for børn såvel som for voksne. Til efterårsferien trækker Børn til Bold indenfor i  Hastrup Skolens hal. Alle er velkomne.