Så er der igen nyt fra helhedsplanen. Sommeren har allerede budt på mange aktiviteter og tilbud til beboerne. I samarbejde med Østifterne har helhedsplanen kunnet tilbyde et førstehjælpskursus til beboere.

Helhedsplanen har også været til udsattedag for at være med til at sætte fokus på samfundets udsatte.

En ny aktivitet i Søparken skal skabe mere liv i beboernes fælleshus. Åben Café, som aktiviteten hedder, åbner den 7. juli. Aktiviteten er åben for alle.

Læs mere om det og meget andet.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Køge Kommune har med fokus på familieidræt tilvejebragt midlerne, der gør Køge Boldklub og Boligsocial Helhedsplan i stand til at søsætte Børn til Bold - i første omgang i Ellemarken, men på sigt også i andre boligområder i helhedsplanen.
Det blev en succesfuld start, da godt 25 børn med deres forældre mødte op til boldleg. Hovedparten af børnene var i målgruppen 2-7 år, men børn både under og over aldersgruppen morede sig gevaldigt med inspiration fra trænerne, som er tilknyttet projektet.
Blandt deltagerne var også familier, der ikke bor i Ellemarken, og det er arrangørerne glade for. Et af formålene er nemlig at skabe netværk blandt børnefamilier i Køge. Et andet er, at den enkelte familie i fællesskab engagerer sig i bevægelser med bold, samt at projektet udvider perspektiverne for de uendelige muligheder boldforståelse giver. Får familierne mod på mere end leg og lyst til organiseret boldspil, står helhedsplanen klar til at guide dem over i foreningslivet.
Tilbuddet kører hver søndag i juni kl. 10-11 ved den store legeplads foran Ellehuset i Ellemarken (Parkvej 120). Hvis der er deltagere til det fortsætter tilbuddet søndage i juli, men ellers fortsætter vi fra august indtil vi rykker indendøre.

Sjov og alvor, i en god blanding, prægede stemningen, da ti kursister tilknyttet Boligsocial Helhedsplan Køge fik førstehjælps-bevis i Ellemarken som afslutning på maj måned.
Det var Ø-stifternes Fond, som stod for det flotte tilbud, der gav beboere, frivillige samt et styregruppemedlem og en ansat mulighed for at tilegne sig førstehjælpsbevis ganske gratis.
Kurset var et led i en lang række af kurser, som fonden har doneret til boligsociale indsatser spredt rundt om i Danmark. Hensigten er, at den tilegnede viden om førstehjælp skal komme lokalområdet til gavn. I denne sammenhæng var Karlemoseparken, Ellemarken og Hastrupparken repræsenteret.

Alene i Danmark er der mere end 1 million skadestuebesøg om året, og der sker omkring 10 hjertestop om dagen uden for hospitalerne, så i Boligsocialt Fællessekretariat Køge, der administrerer helhedsplanen er vi vældig glade for, at en solid gruppe af kvinder og mænd, unge som lidt ældre meldte sig klar til at tage førstehjælpskurset. Alle meldte tilbage, at de havde haft en lærerig og fornøjelig aften, hvor vi i tillæg fik lidt at spise og drikke.
Kursisterne får eftersendt beviset som foruden redning også kan bruges i jobsøgningssammenhæng og andet.

Stort tillykke til Brian, Lotte, Mohammed, Omar, Lena, Aya, Hatice, Elife og Goran og tak til Østifterne og førstehjælpsinstruktør Jens Kock.

Helhedsplanen deltager også i Indslusningsbold, som er et samarbejde mellem Køge Boldklub, Køge Kommune og Helhedsplanen. Indslusningsbold søger at indsluse flygtninge og andre som er uvante med foreningslive, i foreningslivet. Meningen er, at de på sigt kommer til at spille på de almindelige hold og får et godt indblik i dansk foreningsliv.

Aktiviteten er en stor succes, og der er 30 - 40 spillere til træning pr. gang. Alle kan deltage - også hvis man gerne vil være med til at vise vejen ind i foreningslivet for folk, som ikke kender til det. Det foregår onsdag og fredag i Køge Boldklub på bane fem kl. 18.00 - 19.00.

Boligsocial Helhedsplan Køge er repræsenteret i Udsatterådet og deltog til Udsattedag på den solrige formiddag i slutningen af maj, hvor rådet var rykket udendørs for at møde Køgeborgerne. Rebellen fra Langeland og Lisbeth Zornig, der begge er kendte fortalere for at møde udsatte mennesker i øjenhøjde og gribe til utraditionelle løsninger for at imødegå deres problemer trak mange mennesker til Rådhusgården, hvor arrangementet blev afholdt. Her kunne køgeborgerne også møde mange andre aktører på det sociale område og få indblik i deres daglige virken. Helhedsplanen kunne blandt andet fortælle de interesserede om de cafeer, hvor beboere fra de store almene områder kan møde hinanden, men også inviterer andre borgere ind og havde på dagen også inviteret en af mentorprojektets mentees til at fortælle om de fordele han oplever af, at være en del af projektet Unge mænd med mål.
Arrangementet var en velbesøgt succes, hvor de sociale aktører også fik mulighed for at netværke på tværs.

I slutningen af maj besøgte ni politiskoleelever Karlemoseparken sammen med en erfaren politibetjent. Formålet var at give eleverne indblik i det boligsociale arbejde, og den rolle som det spiller i forebyggelsessammenhæng. De unge mænd og kvinder er som et led i deres uddannelse allerede begyndt at patruljere i politikredsen og fik med en rundvisning i Karlemoseparken nærmere kendskab til både medarbejdere og de fysiske omgivelser samt nogle af de aktiviteter, som er med til at skabe rammer omkring de ca. 1500 beboere.

Lommepenge- og fritidsjobindsatsen i Boligsocial Helhedsplan Køge indgår fra september i en effektmåling af boligsociale indsatser på de såkaldte 2011-2014 midler.  Evalueringen udføres af SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Metropol. Evalueringen udføres for Landsbyggefonden, der medfinansierer aktiviteterne.
Formålet er at undersøge, hvordan lommepenge- og fritidsjobindsatser blandt andre boligsociale aktiviteter virker for deltagerne. Ikke for den enkelte, men som gruppe sammenlignet med personer, der ikke har deltaget i de boligsociale aktiviteter.
Det er kendt, at fritidsjob – i sær for unge med indvandrerbaggrund - har positiv betydning for uddannelse og beskæftigelse, men for at kunne konstatere det samme mere eksplicit for de boligsocial indsatser, går medarbejdere i helhedsplanen i efteråret i gang med at indhente samtykke fra alle, der hidtil har været en del af fritidsjob- og lommepengeindsatsen og som bliver det frem til 2020.
Fællessekretariatet indgår en databehandleraftale med SFI, sådan at deltagernes oplysninger anvendes forsvarligt. Ingen data videregives til myndigheder eller andre instanser.

Ellebi er en lille gruppe af bi-entusiaster, der har søgt og fået tilladelse til at stille to bistader op i Ellemarken. Helhedsplanen har sammen med Friluftrådet støttet projektet, som nu endelig er blevet til virkelighed. I starten af juni blev de to bistader sat op, omkranset af et hegn der markere, hvor nysgerrige beboere må gå til. D. 27. juni holder Ellebi et åbningsarrangement med pandekager, honningsmagning og mulighed for at komme helt tæt på bierne. Alle er velkommen, også folk som gerne vil være en del af projektet.

I Søparken gøres der klar til at slå dørene op for Åben Café i Fælleshuset. Den 7. juli kl. 18.00 - 21.00 står projektejerne, som består af en gruppe beboere, klar til at byde velkommen i Fælleshuset. Der bliver mulighed for at grille sit medbragte kød, og tilbehøret venter på de forhåbentligt mange gæster. Har man lyst til at engagere sig og have indflydelse på caféen, kan man kontakte Lasse Rune Hansen på 23 39 67 30 eller lrh@bosj.dk. Man kan også på dagen snakke med de involverede.