Dette månedsbrev ser tilbage på en række arrangementer, som er blevet afviklet i den forgangne måned, men der er også plads til et fremadskuende perspektiv i forbindelse med bl.a. Køge Udsatteråd.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden afviklede i midten af april Kriminalpræventiv Dag 2016 og helhedsplanen var med for at blive klogere på sociale tiltag, der kan gøre borgerne tryggere. Det var en lang række af fagfolk, der var samlet i Odense, og det gav ikke mindst gode muligheder for at netværke. Den kriminalpræventive pris gik i øvrigt til projektet Politikadetter, som helhedsplanens medarbejdere fik lyst til at se nærmere på.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen inviterede i april Ungerådet i Køge til møde med Køge Kommunes skoleudvalg.
5 repræsentanter fra Ungerådet mødte sammen med klubkoordinator John Khan og Pia McKee fra helhedsplanen forvaltningsledere og byrådspolitikere fra partierne Venstre, SF og Enhedslisten. De fremmødte fra Ungerådet glædede byrådspolitikerne ved at repræsentere et bredt geografisk udsnit af Køge Kommune.
Snakken gik livligt og relativt løst omkring det hidtidige og fremtidige arbejde i Ungerådet, væresteder og klubber – herunder i relation til boligområderne under helhedsplanen, ungekultur – herunder alkohol, samt gensidige forventninger og visioner.
Det var et spændende møde, og der var enighed om at partner skal mødes igen.

Helhedsplanen er repræsenteret i Køge Udsatteråd sammen med andre professionelle og repræsentanter fra grupper af udsatte borgere. Når Udsatterådet lørdag d. 28. maj afvikler Udsattedag kl. 10-12.30 i Rådhusgården i Køge, kan du blandt andet høre nærmere om nogle af de aktiviteter, som helhedsplanen udfolder for udsatte borgere.
Til arrangementet ”Tør du tale om et tabu? – Det tør vi” holder også Lisbeth Zornig oplæg om afhængigheds betydning for familien, og Rebellen fra Langeland, som på TV blev kendt for nytænkende og kontroversielle metoder, fortæller om ”almindelig sund fornuft og sammenlægning af paragraffer”.
På dagen er der mulighed for udveksling af information om Køge Kommunes tilbud, frivilligt socialt arbejde samt eksterne projekter, der relaterer sig til udsathed.
Lissie Kirk, byrådspolitiker og formand byder velkommen sammen med næstformand Morten Mus Andersen, der repræsenterer brugersiden.

Den 2. maj  mødtes kvinder på tværs af de 4 boligområder for at evaluere vinterens 4 kvindearrangementer i de 4 boligområder og for at finde ud af om der var lyst og appetit på mere i fremtiden. Af evalueringen fremgik det, at alle kvinderne i planlægningsgruppen synes det havde været nogle rigtig spændende arrangementer, som gruppen havde fået op at stå, og at der havde været en rigtig fin kombination af faglighed og socialt fællesskab på tværs af kulturel baggrund.

I gruppen var der en lyst til mere af det, vi havde etableret i løbet af vinteren og et styrket socialt samvær blandt kvinderne. Der var samtidig enighed i gruppen om, at det var svært at finde rammen om det fremtidige netværk og hvordan netværket skal arbejde og mødes. Kvinderne ønsker derfor at komme ud på en inspirationstur og se og høre om andre måder at arbejde med kvindenetværk. Som afslutning på mødet blev der derfor nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af 3 kvinder, der skulle finde nogle konkrete projekter, som vi kunne besøge på en inspirationstur inden sommerferien. Hør mere om udviklingen i næste nyhedsbrev og kontakt helhedsplanen hvis du er interesseret i at være en del af planlægningsgruppen.