Så er foråret godt i gang, og dette månedsbrev byder da også på flere friluftsaktiviteter. Derudover er Morgenmad & konceptet efter en kort pause i marts vendt tilbage. Denne gang med et humoristisk og skarpt indblik i færøsk kultur og historie.

Projektet Jobplaneten nærmer sig udløbet af projektperioden, og i dette månedsbrev kan du derfor også læse om Jobplanetens bedrifter.

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Humøret var højt da Boligsocialt Fællessekretariat lørdag den 2. april sejlede ud på fisketur fra havnen i Helsingør i selskab med 40 beboere fra de fire boligområder i Køge. Snakken om bord gik lystigt, og der var ingen der tøvede med at hjælpe sidemanden, når der var en stor torsk på krogen. Strømforholdene på dagen gjorde dog at fangsten ikke var lige så stor som på andre dage, men alle der delt og havde en fantastisk dag på havet i hyggeligt samvær med andre og alle havde som minimum nogle søde sild med hjem.

Et af formålene med fisketurene har også været at styrke naboskabet både internt i boligområderne, men også på tværs af de 4 boligområder. Helhedsplanen arbejder nu på, at få etableret en arbejdsgruppe med beboere der var på fisketuren med henblik på at forankre dem fremadrettet, måske i regi af et spirende fædre netværk på tværs af de 4 boligområder.

Det er nu igen tid til at ansøge om at komme på fælles familieferie. Familier, som bor i et af de fire boligområder i Helhedsplanen, og som ikke slev har økonomisk råderum til at tage på ferie kan søge om en plads. Kender man nogen, som opfylder kravene, opfordres man til at gøre opmærksom på tilbuddet. Ansøgningsskema kan hentes på http://helhedsplanen.dk/familieferie-2016/ og udfyldes i selskab med en boligsocial medarbejder.

Projektet, Naturliv for Småbørnsfamilier skal give børn i alderen 3-6 år og deres familier nogle gode oplevelser i naturen sammen og skabe givende fællesskaber med andre lokale småbørnsfamilier. Særligt er det et ønske at give familier, der ikke selv finder ud i naturen, nogle gode ideer til, hvordan man kan bruge naturen til leg og læring.
Har du selv børn i aldersgruppen, eller ønsker du blot at gøre en forskel for andre mennesker og dit lokalsamfund, så tag med til møde torsdag den 10. marts klokken 18:00 på Karlemosevej 81 i Køge. Til mødet vil vi sætte en gruppe sammen, som kan planlægge og stå for de kommende aktiviteter.
Har du nogen spørgsmål til projektet, eller ønsker du at deltage i mødet, kontakt da Pernille Bjørnskov på mail, pernilleb@kfumspejderne.dk, eller på telefon, 23 61 41 22.

I Morgenmad & har der været besøg fra en ”vaskeægte halvfærring med to-farvet skæg”. Jóannes, som manden hedder, har foreløbigt leveret et humoristisk indblik i færøsk kultur og historie for beboere i Søparken og Karlemoseparken. Til begge morgenmadscaféer har der været særdeles god stemning, og spørgelysten har været helt i top.
Morgenmadscaféen i Søparken er nu gået ind i en ny fase, hvor den næsten udelukkende drives af frivillige. Det er således frivillige, som køber ind, åbner op, dækker bord og efterfølgende rydder op.

Jobplaneten er et projekt, der hjælper unge i lommepenge- og fritidsjob. Projektet har tilvejebragt fritidsjob for 33 unge på primært private arbejdspladser, men også i kommunale institutioner. De unge kommer primært fra Karlemoseparken, hvor Jobplaneten har sitfokus, men også unge fra de andre tre boligområder har fundet fritidsjob med hjælp fra Jobplaneten. Desuden har 37 af de unge fået et lommepengejob, hvor de går til hånde i lokalområdet og aflønnes med midler fra projektet.

Undervejs i processen har projektansvarlig Özcan Tecer besøgt ca. 75 private virksomheder med henblik på at opnå samarbejdsaftaler om job til de unge.
Foruden Jobplaneten, arbejder Helhedsplanen også med lommepengejob i de øvrige boligafdelinger, og har som en del af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen også mentorindsats i alle boligområder under Helhedsplanen.