Mikkel Pedersen, 48 er ny leder af helhedsplanen i Køge.

Helhedsplanens styregruppe er begejstret for at det er lykkedes at tiltrække en leder, der både har den nødvendige ledelseserfaring og et imponerende boligsocialt CV, fortæller Udviklingschef i Boligselskabet Sjælland, Fransisco Ortega: "Mikkel Pedersen har 18 års erfaring med ledelse af sociale projekter og boligsocialt arbejde indenfor den almene boligsektor. Vi er sikre på, at han er den rigtige til at omsætte vores tætte samarbejde med Køge Kommune til nye stærke resultater til gavn for alle de almene boligselskaber i helhedsplanen", siger han.

Arbejdet med at søge om en forlængelse af helhedsplanen er for længst gået i gang, og Mikkel kommer derfor til at arbejde intenst med at forankre de projekter der er sat i gang og med at forny partnerskabet omkring den nye, fire-årige indsats. 
Mikkel er 48 år, og har de seneste to år arbejdet for BLs Boligsocialnet med uddannelse, erfaringsudveksling og udvikling af de omkring 450 boligsociale medarbejdere og 90 projekter, der er finansieret af Landsbyggefondens midler til boligsociale projekter landet over. Tidligere har Mikkel i syv år ledet en større indsats med byudvikling og boligsociale projekter i Urbanplanen i København for Boligforeningen 3B. Før det har Mikkel varetaget rollen som udviklingskonsulent og koordinator for 3B’s boligsociale arbejde. Han har samtidig været underviser i projektledelse på CBS's sommerkurser for erfarne ledere.
Fællessekretariatet byder Mikkel velkommen, og medarbejderne glæder sig til at starte samarbejdet.

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

I Søparken var der d. 9. februar besøg fra Sex og samfund, som med mange vinkler på seksualitet, krop, grænser og normer var udgangspunkt for fnis, ny viden og god debat de ca. 30 fremmødte kvinder imellem. Dette var en del af en række arrangementer tilvejebragt af Boligsocial Helhedsplan Køge, Bydelsmødre og andre engagerede kvinder i de fire boligområder, som Helhedsplanen dækker.

Som kulminationen på de forskellige kvindearrangementer henover vinteren var helhedsplanen, bydelsmødrene og frivillige kvinder vært for en stor kvindefest på Kvindernes Internationale Kampdag tirsdag den 8. marts. Det var den lokale DJ fra Køge Hatice, som leverede musikken og fik fyret op under alle kvinderne. Hun spillede gratis til festen, da hun gerne ville støtte den lokale kvindekamp i Køge. I invitationen var der lagt op til at alle de kvinder, der havde lyst kunne introducere en fællesdans i løbet af aftenen – og der blev i løbet af aftenen både budt op til græsk, arabisk og tyrkisk kædedans.

Første møde i ”Lær at takle kronisk sygdom”-kurset blev afviklet i Hastrupparken onsdag den 30. marts. Otte forventningsfulde kursister var mødt op, og efter dagens tema, kunne alle kursister samstemmende fortælle, at de glæder sig til resten af kurset. Forløbet foregår over syv tirsdage i Kulturhuset i Hastrupparken.  Med midler fra Komiteen for sundhedsoplysning er Dig, trivsel og sundhed fra Køge Kommune gået sammen med Helhedsplanen om at arrangere kurset, der skal klæde borgere med kronisk sygdom på til at tackle hverdagens udfordringer bedre. Målet er, at kursisterne danner en netværksgruppe, som fortsætter efter kursusforløbet.

Torsdag den 11. februar var det tid til den månedlige børnebio i Ellemarken. Denne gang blev der vist: Far til fire – onkel Sofus vender tilbage. Omkring 10 børn kom for at se filmen. Der blev grint, og spist en masse popcorn og drukket en masse saft. Alle børnene syntes det var en rigtig god og sjov film, og gik glade derfra. Børnebio er en god måde at skabe kontakt til områdets børn på, og den fælles oplevelse styrker samtidigt fællesskabet blandt børnene.

Tirsdag den 23. februar blev der lavet mad i eftermiddagscafeen i Ellemarken. Denne gang var der linse- og oksekødssuppe. Beboerne hjalp hinanden med alt det praktiske, og der kom nogle gode samtaler over maden.

Projekt Ellebi er ved at blive til en realitet. Cykelværkstedets gamle container til opbevaring af udstyr er overgået til bi-projektet, og der skal i løbet af ugen forhandles om, hvor bistaderne skal placeres.

I projekt ”Nye Veje” afprøvede engagerede frivillige kræfter en søndag i februar interessen for teater blandt Karlemoseparkens beboere. Projektet er foreløbig døbt Teatermosen og initiativet kommer fra en beboer med erfaring fra de skrå brædder på amatørbasis. Beboeren Pia vil gerne sprede glæden ved at organisere og udføre teater. Ideen til at starte en teatergruppe luftede Pia tilbage i efteråret 2015, hvor Nye Veje havde inviteret til idevandring i Karlemoseparken. Beboerne blev på forskellige gå-ruter i mindre grupper opfordret til at komme med ideer til nye måder at bevæge sig på, fysisk såvel som i tankerne. Amatørteater involverer begge typer af bevægelser. Det er både sjovt og udfordrende at spille roller og indgå nye fællesskaber, lige såvel som det kræver en vis fysik at øve, fremskaffe rekvisitter og få kroppen til at agere på nye måder.

De lokale professionelle i Nye Veje fra Køge Kommunes Sundhedsafdeling, CDI og helhedsplan understøttede Pias initiativ ved at være behjælpelig med lokalebooking, opslag, lidt forplejning og kontakt til Revyholdet i Ellemarken, der har 10 år på bagen med årlig tilbagevendende forestilling. Ellerevyen stillede op til formøde og på søndagen, hvor Karlemoseparkens beboere var indbudt til at komme og prøve kræfter med sjove og udfordrende øvelser. Der arbejdes videre med at få et hold op at stå, der kan deltage i en eller flere aktiviteter omkring amatørteater i Karlemoseparken.

Boligsocialt Fællessekretariat har igennem det seneste år arbejdet med at styrke det metodiske fundament, og har i den forbindelse haft fokus på ABCD (Asset Based Community Developement) metoden.  I starten af marts måned deltog fire af sekretariatets medarbejdere så i en såkaldt ”masterclass”, ledet af den internationalt anerkendte Cormac Russell, i metoden.
ABCD metoden handler om at ændre tilgange til civilsamfundsarbejde fra problemorienteret til en resurseorienteret.  Russell fortalte, hvor vigtigt det er, at det boligsociale område får øjnene op for de mange ressourcer, der ligger gemt i og omkring de almene boligområder. Ved at sætte borgerens resurser i fokus kan man ifølge Russell ændre boligområder fra områder præget af afhængighed af udefrakommende hjælp og afmagt til selvforsørgelse og øget sammenhængskraft.

Boligsocialt Fællessekretariat Køge har indgået et partnerskab med Flyers og Viggo Petersens Eftf., der er fragtmand i Danske Fragtmænd - Danmarks største nationale transport- og distributionssystem. Partnerskabet løfter arbejdsstyrken med en helhedsorienteret og fokuseret indsats, der matcher et behov for arbejdskraft hos en virksomhed i vækst med borgere, der er ledige, og som har en bred vifte af barrierer i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Socialrådgiver Christina Lamhauge Holst er ansat til den daglige projektledelse, og bibringer sammen med andre medarbejdere i helhedsplanen solid viden og nytænkende indsats i boligsocialt partnerskab med erhvervslivet.

I samarbejde med Køge Boldklub har Helhedsplanen netop ansøgt om haltider til indendørssæsonen næste år, hvor streetagenter står for fodboldtræning på Hastrupskolen, Asgårdskole og i Boholtehallen. Der arbejdes på, at streetagenterne forankres hos Køge Boldklub, sådan at de her får ekspertstøtte i deres arbejde med selvorganiseret fodbold og hjælp til at lede unge fodboldinteresserede til foreningslivet. Samtidig er det drømmen at etablere et stærkt hold på tværs af boligafdelingerne, - et ALL-Køge team, der kan gøre sig gældende blandt de bedste i street soccer i Danmark og med tidligere landsholdsspiller Peter Poulsen som træner. Peter er initiativtager til street soccer i Køge inden det blev en del af helhedsplanen, og flere af boligområdernes hold har gjort sig bemærket på medaljeskamler gennem årene.
Senest deltog fire hold fra boligområder i Helhedsplanen i den lokale Skrot Cup i Karise. Det blev til en flot 2. plads til Karlemoseparkens U15 hold. Alle kæmpede bravt og i god stil, og det var lykkedes at engagere forældre i både kørsel, organisering, jubel og opmuntring.