Så er det tid til endnu et månedsbrev fra Helhedsplanen. Det har været en travl januar måned, og mange spændende aktiviteter har været i gang siden sidst.

God læselyst

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Pia Gommesen, der er ansat i Køge Kommunes sundhedsindsats ”Dig, trivsel og sundhed” er flyttet til Kulturhuset i Hastrupparken fra den 1. februar 2016. Sundhedsindsatsen har fokus på alle borgere i Køge Kommune, der har brug for en hjælpende hånd i forhold til at mestre hverdagen. Sundhedsindsatsen er tæt koordineret med den boligsociale helhedsplan i Køge, og Pia er i opstartsfasen forankret i de 4 boligområder i Køge, der indgår i den boligsociale helhedsplan. Hun har i 2015 været i Søparken og i Ellemarken og vil frem til sommerferien være forankret i Hastrupparken, hvorefter hun flytter videre til Karlemoseparken. Den geografiske forankring ændrer ikke ved, at hun stadig er til rådighed for kommunens borgere, der kunne have glæde af et besøg af Pia, uanset bopæl.
Du er altid velkommen til at kontakte Pia på tlf: 20 12 75 39 eller se mere på hjemmesiden: www.digtrivselogsundhed.dk

Helhedsplanen og Køge Kommune starter i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning et kursus op for borgere med kroniske sygdomme i kulturhuset i Hastrupparken. Man har i mange år i Køge Kommune afholdt Lær at takle kurser for borgere med forskelligt fokus, men i det her partnerskab ønsker vi at oparbejde nogle erfaringer med at styrke de borgernære sundhedstilbud ude i boligområderne. Ved at flytte tilbuddet ud i boligområderne ønsker partnerskabet også at gøre sig nogle erfaringer med om den geografiske placering betyder, at kurset når ud til andre målgrupper end vanligt.
Kroniske sygdomme kan f.eks. være sukkersyge, kræft, smerter, hjerte- lungesygdomme, KOL, gigt, piskesmæld, astma, angst eller depression.
Kurset løber over 7 tirsdage, kl. 11 – 14. Første gang er tirsdag den 29. marts. Interesserede kan kontakte Pia Gommesen på tlf: 20 12 75 39 eller Lotte Frejo Varder på tlf. 20 15 17 48. Man kan også møde op til informationsmødet tirsdag den 15. marts fra kl. 13 – 14 i Kulturhuset i Hastrupparken, Langelandsvej 66.

Frivillighed er et område, som Helhedsplanen arbejder meget målrettet med. Derfor arrangeres der flere gange årligt fest for frivillige.
Fredag den 15. januar var der endnu en gang nytårsmiddag i Køge Boligselskabs Kulturhus for de frivillige, som med deres engagement sørger for, at Kulturhuset og de mange aktiviteter, som Helhedsplanen har sat i søen i Hastrupparken, kan holdes åbent og i gang. Læs mere her.

Er du over 15 år, kvinde og glad for at feste så sæt kryds i kalenderen tirsdag den 8. marts, hvor helhedsplanen, bydelsmødrene i Køge og frivillige kvinder fra de 4 boligområder i helhedsplanen markerer kvindernes internationale kampdag samtidig med, at festen udgør afslutningen på forskellige arrangementer henover vinteren med fokus på kvinder og ligestilling i anledning af at 2015 var 100 års jubilæum for kvinders stemmeret i Danmark. Festen bliver fra kl. 18 - 22. Alle der tilmelder sig medbringer en ret til det fælles bord. Arrangørerne sørger for dessert, drikkevarer og snacks. Køges lokale DJ Hatice Kayis kommer og fyrer op under festen og spiller op til dans. Alle kvinder der kan en fællesdans er velkommen til at introducere den i løbet af aftenen. Hatice spiller gratis, da hun gerne vil støtte det lokale fokus på kvinder og ligestilling. Festen bliver i ét af de 4 boligområder i helhedsplanen, men den lokalitet er lige ved at falde på plads, men hold øje med opslag og husk at tilmeld dig.
Tilmelding senest fredag den 4. marts hos én af arrangørerne:
Lotte Frejo varder, lfv@kbs.dk tlf: 20151748

Pia Mckee, pmc@bosj.dk tlf: 23395301

Done Kilic, donekilic@icloud.com tlf: 26275369

Antoaneta, ateoharova@gmail.com tlf: 71644797

Rana Nasser, rana.nasser@koege.dk tlf: 60652893

Sidsel Hartkopp, Sidsel.hartkopp@koege.dk tlf: 29642807

Saria El-Safadi, saria.89@hotmail.com, tlf: 28517352

I samarbejde med en håndfuld kvinder fra de forskellige boligområder som Boligsocial Helhedsplan Køge dækker, har Bydelsmødrene og Helhedsplanen afhold 3+4 arrangement i en række på i alt 4, der skal sætte fokus på ligestilling for kvinder. Der har været besøg af ca. 25 kvinder fra forskellige egne af Køge. Ovenstående arrangement er afslutningen på rækken af arrangementer.
Den 21. januar satte Helhedsplanen og Bydelsmødrene i Køge ligestilling spot på, hvordan ligestillingsdebatten ser ud fra en etnisk minoritetskvindes perspektiv.
Arrangementet i slutningen af januar foregik i Karlemoseparken, hvor der var besøg af komikeren Sara, der blandt andet er kendt for TV-serien ”Det slører stadig”, der løfter sløret for et mellemøstligt pigeunivers. Oplægget lagde op til en god debat om social kontrol.
Formålet med dette arrangement er at kaste lys på de forskelligheder, der findes i kvinders dagligdag og skabe mere bevidsthed omkring det faktum, at de ligestillingsproblematikker som kvinder står overfor, afhænger meget af, hvilken etnisk eller social gruppe, de tilhører. Det er med andre ord ikke samme udfordringer, der møder kvinder på tværs af sociale lag. Til arrangementet kunne de fremmødte kvinder høre Sara Al Naser, kendt for sin rolle som Latifa i DR-satireprogrammet ”Det Slører Stadig”, give sin personlige beretning om det at være kvinde, som vokser op mellem to kulturer. Sara er også engageret i Excitcirklen, som hjælper kvinder og mænd ud af voldelige forhold og radikaliserede miljøer. Sara havde derfor rigeligt med erfaring at øse ud af til de interesserede tilhørere. Læs mere om arrangementet her.

Den 9. februar forvandledes Søparkens Fælleshus til det Græske Øhav, og de glade deltagere i Morgenmadscaféen kunne læne sig tilbage og lytte til Rami Zouzous foredrag om den græske mytologi. Næsten 20 morgenfriske beboere var mødt op, og de lyttede interesseret i mere end en time, mens Rami fortalte malerisk om de antikke grækeres gudebillede og verdensopfattelse.

Tirsdag den 26. januar stod den på pakistansk mad i tirsdagscaféen. De ca. 15 tilmeldte beboere var alle glade for at smage på anderledes mad end de er vant til, og mon ikke de i fremtiden selv vil prøve at bringe noget andet kultur ind i deres køkken. Vi fik ris med kylling, samosa og noget lækkert kartoffelsalat.

Fredag den 5. februar kunne Køges borgere møde Helhedsplanen til Kyndelmisse i Køge. Helhedsplanen havde sat en stand op, hvor man kunne se, hvad andre borgere mente om boligkvartererne, og man kunne også selv give sit besyv med. Bidragene, som borgerne kom med på aftenen, skulle så samles til en bydelsmosaik, fortæller Pia McKee fra Boligsocialt Fællessekretariat. De mange brudstykker af fortællinger, følelser og minder sættes sammen i en stor mosaik, som samlet set skal tegne et mere nuanceret billede af, hvad de fire boligkvarterer i Helhedsplanen egentligt er for nogle størrelser.

Fredag den 5. februar kunne Køges borgere møde Helhedsplanen til Kyndelmisse i Køge. Helhedsplanen havde sat en stand op, hvor man kunne se, hvad andre borgere mente om boligkvartererne, og man kunne også selv give sit besyv med. Bidragene, som borgerne kom med på aftenen, skulle så samles til en bydelsmosaik, fortæller Pia McKee fra Boligsocialt Fællessekretariat. ”De mange brudstykker af fortællinger, følelser og minder sætter vi sammen i en stor mosaik, som samlet set skal tegne et mere nuanceret billede af, hvad de fire boligkvarterer i Helhedsplanen egentligt er for nogle størrelser”, siger hun.

I Søparken starter ny lommepengejobber. Hun hedder Zina og er godt i gang med hjælp til at skaffe sig bankkonto, iværksætte frikort, få Nemid, lave kontrakt og få oplæring. Alt sammen nye ting at sætte sig ind i, når man er 15 år og træder ind på arbejdsmarkedet for første gang. Zina skal blandt andre ting hænge opslag op i opgangene, når helhedsplanen har arrangementer. En vigtig rolle i kommunikationen med beboerne. Også Hastrupparken står over for vagtskifte i lommepengejob. Her hjælper de unge til med lettere rengøring og køkkenopgaver i Kulturhuset.

Skrald er, som det er nogen bekendt, et relativt stort tema i Karlemoseparken for tiden. Ikke som problem, men udviklingstema. Boligafdelingen går foran med nye systemer for finere sortering, og både morgenmadscafeens gæster og lommepengejobbere inddrages, når konsulentfirmaet Katzenmark går i spidsen for at finde nye løsninger på håndtering af skrald, der både er dyrt at komme af med, men også dyrebart ift. genanvendelse. F. eks. står lommepengejobberne nu overfor spændende opgaver ift. at gøre flere beboere aktive i den vigtige affaldssortering. Der er planer om, at de skal medvirke i små film og tjenester, der letter overgangen for alle beboere i afdelingen.

Det står nu klart, at april måned bliver starten på tv-overvågning af hele Karlemoseparken. Det sker på baggrund af en beslutning taget af beboerne.

Beboerne i Karlemoseparken har i januar måned vedtaget, at bruge penge på en afdækning af mulighederne for en fysisk helhedsplan. I fald Landsbyggefonden kan godkende den foreløbige fysiske helhedsplan ligger der fortsat en årrække foran, førend fremtidssikringen kan realiseres.

10 unge fra Køge var med en medarbejder fra Helhedsplanen og en medarbejder fra Køge Kommune i Aarhus for at søge inspiration fra Børne- og Ungebyrådet og Ungekulturhuset. Turen foregik den 29. til den 31. januar. Fra Helhedsplanens boligkvarterer deltog en ung fra Hastrupparken og to fra Karlemoseparken. Alle var enige om at det var en spændende tur, hvor ikke mindst det sociale fællesskab på tværs af uddannelse og geografi blev fremhævet.

Helhedsplanen siger farvel til Hanne Schmidt og Camilla Hansen. Hanne har bl.a. givet en stor hjælp i Nethood i Karlemoseparken, mens Camilla har stået for aktiviteter i Ellemarken, mens Maja har været på barsel.