Med Julen og Nytåret vel overstået er Fællessekretariatet godt i gang med aktiviteterne igen. Starten på det nye år har været positiv, og forventningerne til den kommende tid er store for alle. Arbejdet med en ny Helhedsplan er for alvor gået i gang, og det vil man kunne læse meget mere om i de kommende månedsbreve.

Rigtig god læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

December måned bød på en stor forandring i Ellemarken. Helhedsplanen flyttede til nye kontorlokaler på Parkvej 120, og er klar til at tage imod igen i vores åbningstider fra 18. januar. Indtil da kan Camilla Hansen kontaktes telefon 29 34 78 69.

I Ellemarkens tirsdagscafé var der julehygge med juleklip og æbleskiver, og året blev rundet af med spisning den 15. december, hvor der blev serveret andesteg med tilbehør og ris a la mande. Dagen blev sluttet af med at rafle om gaver. Husk at tirsdagscafeen er åben hver tirsdag kl 15-17 i Ellehuset, og engang om måneden er der spisning.

Torsdag den 17. december var der børnebio i det gamle selskabslokale. Denne gang blev der vist ”Krummerne, nu er det jul igen”. Næste film bliver animationsudgaven af Orla Frøsnapper. Den vises den 14. januar.

I Søparken havde beboerne lyst til at komme hurtigt i gang med morgenmadscaféen efter juleferien. Og da Helhedsplanen ikke havde mulighed for at starte op før den 12. januar, tog beboerne sagen i egen hånd og arrangerede selv hele morgenmadscaféen. Kvindeklubben stod i samme situation, og også her tog brugerne ansvaret for at holde åbent. Det lover godt for forankringen, at der er beboere, som er klar til at løfte ansvaret i fremtiden.

To familier fra opgang 153 sørgede den 1. januar for, at affyret nytårsfyrværkeri blev ryddet op fra fællesarealerne i Søparken. Ali og Jonas fra opgang 153 havde engageret en større gruppe børn i oprydningen, og det forlyder fra ejendomsmester, Henrik Nielsen, at Søparken var fuldstændigt ryddet for fyrværkeri, da hans medarbejdere mødte på arbejde. De fortjener alle et klap på skulderen!

Onsdagsklubbens første åbningsdag efter juleferien var utroligt velbesøgt. Over 30 børn og unge var mødt op til klubben. Af disse var flere end 15 over 18 år. Det store fremmøde vidner om, at der dels er et stort behov for denne slags tilbud for de unge i Søparken, og dels at der er behov for aktiviteter for gruppen af unge på 18 år og opefter.

Den 21. januar kl. 19.00 – 21.00 afholder Helhedsplanen andet arrangement i rækken af fire om 100 året for kvinders stemmeret i Danmark. Denne gang er det Khaterah Parwani, som er medstifter af Exitcirklen, som hjælper kvinder og mænd ud af voldelige forhold og radikaliserende miljøer, fortæller om, hvordan ligestillingsdebatten ser ud fra en etnisk minoritetskvindes perspektiv. Arrangementet afholdes i Karlemoseparkens beboerhus, Karlemosevej 73B.

Den 5. februar er der Kyndelmisse i Køge. Denne store kulturbegivenhed afholdes i år under titlen Liv og Lyst, og mange forskellige organisationer bidrager til programmet – heriblandt også Helhedsplanen. Helhedsplanen byder på en bydelsmosaik, hvor alle kan bidrage med at tegne billedet af de fire store boligkvarterer, som er med i Helhedsplanen. Enhver kan bidrage med en kort tekst, en lydoptagelse, et billede eller andet, som fortæller en lille historie fra livet i Ellemarken, Søparken, Hastrupparken eller Karlemoseparken. Alle som har en historie eller anekdote, som på en eller anden måde knytter sig til et af boligkvartererne, opfordres til at dele den. Alle bidrag samles efterfølgende og udgives – dit bidrag kan gives helt anonymt. Helhedsplanen håber naturligvis på at se rigtig mange på selve dagen, hvor alle bidrag også vises efterhånden, som de indleveres. Har man ikke mulighed for at komme til selve Kyndelmisse-arrangementet, er man meget velkommen til at bidrage med sin historie allerede nu – bare skriv til Lasse Hansen på lrh@bosj.dk.

Som nævnt i sidste månedsbrev er arbejdet med at søge om en ny helhedsplan allerede godt i gang. Sekretariatet er i gang med at skrive en såkaldt prækvalifikation til Landsbyggefonden, som skal danne grundlag for den videre ansøgningsproces.

Morgenmadscaféerne havde i løbet af december besøg af sognepræst Jan Basie til konceptet "Morgenmad og...". Han fortalte om ligheder imellem de tre største religioner: Hinduisme, Islam og Kristendom. Der blev stillet spørgsmål fra beboerne og også internt beboerne imellem. Det skabte gode dialoger i de forskellige områder og gav spændende nye perspektiver på den måde religion spiller ind i vores hverdag.

Køge erhvervsservice har i december været rundt i de 4 store boligområder i Køge, hvor beboerne har kunnet komme til samtale og få råd og vejledning i at starte sit eget firma op.