Julen står for døren, og Boligsocialt Fællessekretariat drosler aktiviteterne ned i løbet af højtiden. December måned har på nogle områder været en udfordrende måned, som dog også har budt på både gode oplevelser og fremskridt.

Fællessekretariatet ønsker alle en god Jul og et godt Nytår – vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år!

Rigtig god fornøjelse med månedsbrevet!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

I år er det 100 år siden, at danske kvinder fik tilkæmpet deres stemmeret. Det var ikke let og det gik ikke stille af, og kvindekampen må stadig kæmpes på en række områder. Helhedsplanen afholder en række arrangementer, som fejrer 100 års jubilæet for kvinders stemmeret, og det første af i alt fire arrangementet blev afviklet i Hastrupparken den 30.november. Til arrangementet fortalte Signe Vahlun fra Dansk Kvindesamfund om kvindekampens udvikling i Danmark.

Vi er allerede langt i processen med at sikre en ny helhedsplan, når den nuværende løber ud i løbet af 2017. Der har været afholdt workshops og beboermøder omkring udformningen af en eventuel ny helhedsplan, og allerede i starten af februar 2016 forventes det, at prækvalifikationen indsendes til Landsbyggefonden. Når denne er godkendt, begynder arbejdet med at udarbejde den nye helhedsplans konkrete indhold.

Årets streetsoccer aktiviteter blevet rundet af på behørig vis, da streetagenter havde arrangeret en afslutningsturnering den 12. december. Ud over turneringen blev alle årets aktiviteter og bedrifter præsenteret, og hele arrangementet blev rundet af med fællesspisning. Arrangementet blev tilrettelagt og afviklet af streetagenterne Omar og Mustafa og er et rigtigt godt eksempel på det ansvar, streetagenterne påtager sig til glæde for Helhedsplanens børn og unge.

Helhedsplanen har indgået et helt nyt og spændende partnerskab med Danske Fragtmænd i Høje-Taastrup. Partnerskabet handler om uddannelse og beskæftigelse og er endnu kun i sin spæde opstart. Læs mere om dette spændende projekt i næste nummer af månedsbrevet.

I December havde Morgenmad og-konceptet besøg af vikinger. Sekretariatsleder Rami Zouzou turnerede rundt i de fire boligkvarterer med et spændende oplæg om vikingernes historie og liv. Det blev en spændende rejse, som bl.a. gav indblik i, hvordan nutidens opfattelse af vikingerne er blevet formet.

Helhedsplanens medarbejdere i Ellemarken er i løbet af december flyttet i nye lokaler. Lejligheden på Gymnasievej 117 står nu tom, og i stedet er de nye lokaler på Parkvej 120 taget i brug. De fleste klubber og foreninger vil blive samlet i de nye lokaler, det vil give mere liv og samvær i Ellemarken.

December bragte også en gammel aktivitet på banen i Ellemarken igen. Ellemarkens børnebio er startet op igen. Børnebio er for børn mellem 6-11 år. Der vises film en gang om måneden, i det lille selskabslokale ved Meny. Denne gang blev der vist Min søsters børn og guldgraverne. Selvom der ikke var mødt så mange børn op, blev der grinet og hygget, og spist en masse popcorn.

Også badminton i Ellemarken startede op igen i december. Der er ved at være stor tilslutning til denne hyggelige sportsaktivitet.  Badminton foregår hver søndag kl 12-14 i gymnasiets nye sal.

Det har været en god måned i Ellemarkens cafeer. Der kan mærkes en tydelig styrkelse af fællesskabet og naboskabet for hver måned. Hver gang nye beboere kommer til, bliver der taget godt imod, og beboerne er yderst hjælpsomme og gode til at drage andre beboere ind i deres samtaler. Dermed lever caféerne til fulde op til formålet med at skabe netværk mellem beboere og styrke sammenholdet og naboskabet i kvarteret.

I Søparken har det været en lidt kaotisk måned. Vores kollega, Helle Hyltoft, har fået nyt arbejde, og derfor forsøger vi netop nu at finde en løsning, som sikrer, at Søparken ikke bliver negligeret i den nærmeste fremtid. Morgenmadscaféen, onsdagsklubben og kvindeklubben har alle taget pænt imod de forandringer, det giver. Helles afgang betyder også, at Åben Rådgivning midlertidigt er lukket. Når en afløser er fundet vil rådgivningen selvfølgelig blive genåbnet.

---
---