Så er det tid til endnu et nyhedsbrev fra Helhedsplanen.

I løbet af Helhedsplanens opstart, var mange projekter afgrænset til et enkelt boligområde. Flere og flere af Helhedsplanens projekter bliver dog bredt ud til flere boligområder, og derfor vil man opleve, at mere og mere af indholdet findes under overskriften ”Tværgående”. Det er rigtigt positivt, at flere projekter kan bredes ud – Helhedsplanen er jo netop en helhedsplan for alle fire boligområder.

Rigtig god fornøjelse med månedsbrevet!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Ellemarken

Tirsdag den 20. oktober lavede Tirsdagscafeen mad. Der opstod en god snak om, hvordan mad tilberedes i forskellige kulturer. Caféen har indtil videre lavet mad fra Danmark, Sri Lanka, Tyrkiet og arabisk mad. Formålet med at lave mad fra forskellige lande er, at deltagerne får et indblik i forskellige madkulturer. Dette giver et ret godt udgangspunkt for kulturelle samtaler, hvor det ikke kun er maden, der bliver diskuteret, men også selve kulturerne. Alle beboerne virker altid interesserede, og vi får os en god snak. Det giver et godt ”spark” til integrationen og forståelsen af andre kulturer, og ikke mindst sammenholdet beboerne imellem bliver styrket gang for gang.

Badminton starter op igen søndag den 8. november i gymnasiets gymnastisksal fra kl. 11.00-13.00 for Ellemarkens beboere.

Børnebio starter op den 12. november kl. 17:30 i Ellemarkens lille selskabslokale ved supermarkedet Meny. Første gang viser vi ”mine søsters børn og guldgraverne”. Entréen koster et symboliks beløb på kr. 10,- og der kan købes popcorn og saft til en 5´er.

---

Søparken

Kvindeklubben har mødtes og mest lavet hygge og håndarbejde. Det er de fleste rigtig glade for, fordi selvom gruppens ture og udflugter er gode, bliver der bestemt også sat pris på ”bare” at hygge og have tid til den gode samtale.

Den 9. oktober holdt beboerrådgiver Helle Hyltoft reception for beboere, samarbejdspartnere og kolleger i anledning af sin 60 års fødselsdag. Det var en munter dag med rigtig mange gæster både børn og voksne. Der blev sat en kæmpe lagkage til livs og nogle dejlige kager købt i Cafeen i Hastrupparkens kulturhus.

Helle Hyltoft, som udover arbejdet i Søparken står for den åbne rådgivning i alle fire boligområder har fået nyt arbejde og fratræder sin stilling i Helhedsplanen med udgangen af november.
Helle skal til Tåstrupgård, hvor hun skal yde rådgivning og vejledning for de ca. 1000 lejemål. Hun skal yderligere lave aktiviteter for udsatte grupper, bl.a. fælles ferie og samarbejde med Tåstrupgårds Helhedsplan. Boligsocialt Fællessekretariat ønsker Helle held og lykke i hendes nye stilling.

---

Tværgående

Perspektiv Projekt for ægtefælleforsørgede er kommet godt fra start. Der er 12 deltagere til projektets otte ugers kursus. Halvdelen af deltagerne kommer fra boligområder under Helhedsplanen. Kurset afholdes i Spidsen ved Ellemarken, og der er fokus på udvikling ift. arbejdsmarkedet, men også på det personlige plan samt danskundervisning.
Midt på måneden mødtes teamet i Køge med parterne fra Slagelse og København for at udveksle erfaringer, blandt andet om kontakten til potentielle arbejdspladser, afrapportering, og vejledningsmetoder samt hvordan man undgår at borgeren kommer i en økonomisk klemme i forskellige typer af tilbud.

Årets sidste erfamøde for afdelingsbestyrelser holdes i Søparken d. 24.november kl. 17.00-24.00. Temaet er hvordan ressourcerne i beboerdemokratiet kan styrke en ny helhedsplan. Alle afdelingsbestyrelser vil være repræsenteret. Som oplægsholder er inviteret Mikkel Pedersen fra BL.

Køge Kommune arrangerer en workshop for personer med stof- og alkoholproblemer. I den forbindelse bidrager Helhedsplanen til Social- og Sundhedsforvaltningens indsamling af viden om, hvad der kan forbedre tilværelsen for personer med problemer med stof- og alkohol.
I mentorprojektet, Unge Mænd med Mål, findes unge med store udfordringer ift. at få hverdagen til at fungere, men også en ung med mod på at deltage i ide workshoppen. Helhedsplanen har formidlet kontakten mellem den unge og Social- og Sundhedsafdelingen.
Ide-workshoppen afholdes onsdag den 25. november 2015 k. 16.00-18.00 på Teaterbygningen i Køge. Der serveres aftensmad til arrangementet.

Morgenmad og… har i november haft besøg af Lise Kissmeyer og Cristina Friis. Kismeyer holdt oplæg om, hvordan man finder glæden i hverdagen og tog udgangspunkt i hendes eget liv med sport. Det gav gode indspark til tilhørerne. Friis gav et spændende indblik i Antidoping Danmarks indædte kamp mod doping i Danmark. Til de flestes store overraskelse er der store problemer med doping i breddeidrætten.

Musik og bevægelse blev afsluttet på bedste vis i Søparken efter et meget vellykket forløb, hvor både babyer og forældre nød godt af programmet og kunne tage musikken og sangbogen med sig hjem. Projektet er nu startet op i Hastrupparken, hvor der efter en lidt træg start er begyndt at komme mange familier til musikken.

Børn til Bold er et samarbejde mellem Helhedsplanen og Køge Boldklub, der har fokus på sundhed, trivsel og integration. Projektet giver socialt udsatte småbørnsfamilier mulighed for at deltage i boldlege med basis motorisk indhold. Her er der krav om, at både børn og voksne er aktivt med, så der bliver skabt et fællesskab om at lege og bevæge sig. Holdene udbydes i boligområdernes lokalområde.
Leg og træning varetages af instruktører fra Køge Boldklub, og deltagende får dermed mulighed for at møde foreningslivet. Børnene er mellem to og fire år gamle, og formålet med projektet er at give socialt udsatte småbørnsfamilier et sjovt og aktiverede idrætstilbud i lokalområdet og at introducere ikke foreningsvante familier til foreningslivet.

Der er endnu mere end et år tilbage af den nuværende helhedsplan, men de indledende skridt til en ny helhedsplan er allerede taget, og den 26. oktober afholdt Boligsocialt Fællessekretariat i samarbejde med Køge Kommune en workshop for alle interessenter om, hvordan en ny helhedsplan skal tage sig ud.
Til workshoppen var der repræsentanter fra boligselskabernes drift og afdelingsbestyrelser, Køge kommunes forvaltninger og, naturligvis, Boligsocialt Fællessekretariat. Workshoppen indledtes af Sekretariatsleder, Rami Panduro Zouzou, efterfulgt af Rasmus Wisby, som fortalte om Køge Kommunes bevægegrunde til at deltage i en helhedsplan og om vigtigheden af et godt samarbejde mellem interessenterne.
Derudover stod Mikkel Pedersen fra Boligsocialnet for et oplæg omkring de nye krav og forventninger til helhedsplaner, som stilles af Landsbyggefonden.
Se mere her: http://helhedsplanen.dk/workshop-om-ny-helhedsplan/

Konference om foreningers muligheder i de udsatte boligområder.
I udsatte boligområder er der en stigende tendens til, at foreninger og den boligsociale indsats spiller sammen for at styrke unges muligheder for at blive en del af fællesskaber. Men hvordan kommer foreninger i gang med aktiviteter i udsatte boligområder, og hvordan kan boligsociale indsatser spille sammen med foreningslivet? Det var nogle af de spørgsmål, som Dansk Ungdoms Fællesråd og Boligsocialt Fællessekretariat Køge forsøgte at finde svar på, ved konferencen i Ellemarken.
Se mere her: http://helhedsplanen.dk/konference-om-foreningers-muligheder-i-udsatte-boligomraader/

I regi af partnerskabet Nye Veje… er der gennemført en Idevandring i Karlemosen søndag d. 8. november 2015. Planlægningen og gennemførelsen er løftet af Goran Fazlinovic og Pia Mckee (begge fra Helhedsplanen), Pia Gommesen og Rikke Willesen (CDI) og Jens Kristoffersen (Social- og Sundhedsafdelingen).
Dagen bestod af et tre timers arrangement for alle beboerne i Karlemosen. De tre timer blev brugt på walk and talk, fællesspisning og fælles snak om mulige beboerdrevne tiltag i Karlemosen, som kan understøtte bevægelse – herunder også bevægelse ud af isolationen og til fællesskabet.
20 beboere deltog i gåturene og 35 deltog i den efterfølgende diskussion af de ideer, som var produceret efter vandreturen. Der var desuden to frivillige der hjalp med at forberede forplejning, samt oprydningen efterfølgende, foruden de fem repræsentanter fra Partnerskabet.