I dag modtager du Boligsocial Helhedsplan Køges nye Månedlige nyhedsbrev for første gang. Som vi skrev sidst, er meningen med at gå over til et månedligt nyhedsbrev, at der skal komme mere substans i brevet, og at det dermed skal blive mere relevant for dig som modtager.

Månedsbrevet byder sandelig på meget nyt, og vi håber, du vil tage dig god tid til at læse det igennem - det giver nemlig et rigtig godt overblik over, hvilke projekter der er i gang, og hvor langt de en nået.

Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt til den boligsociale medarbejder i det pågældende område.

Rigtig god fornøjelse med månedsbrevet!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Hastrupparken

Mentorprojektet fra Hastrupparken er nu bredt ud til alle boligområderne i Helhedsplanen. Poul Henriksen, som var mentor i pilotprojektet i Hastrupparken (og fortsat er mentor i projektet), melder, at hans oprindelige mentees for længst er sluppet løs, og at han, ligesom hans kollegaer i de tre andre boligområder, nu er godt i gang med næste generation af mentees.
Ud af de 14 oprindelige mentees er der kun to, som fortsat har brug for tæt kontakt til Poul og blot en enkelt, som er faldet helt ud af projektet. Resten har ikke længere brug for Pouls hjælp og klarer sig godt i hverdagen.

---

Ellemarken

Søndag den 6. september blev det årlige Ellemarkens familieløb skudt i gang. Folk i alle aldre løb og gik enten to, fire eller otte km. Ruten var i Ellemarken og i området omkring, så der var masser af skøn natur at nyde på vejen.

Tirsdag den 15. september var det tid til, at tirsdagscafeen spiste sammen til den månedlige maddag. Det var besluttet, at vi denne gang skulle have tyrkisk mad. Med to tyrkiske beboere ved roret, blev der lavet to forskellige tyrkiske retter, samt noget lækkert salat til. Alle deltagerne var vilde med maden, og der blev næsten spist op. Resterne blev delt nogle af beboerne imellem, så til frokost dagen efter, stod det på tyrkisk mad i nogle af Ellemarkens hjem. Næste gang skal tirsdagscafeen have rødspætter med kartofler og persillesauce.

Onsdag den 9. september var onsdagscafeen fra Søparken på udflugt til Opdagelsen. Udflugten var arrangeret af Ungdommens Røde Kors, som havde søgt midler igennem DUF til tre arrangementer, som skal afholdes i år. Alle 15 deltagere bidrog til at lave burgere på grillene, og der var en rigtig hyggelig stemning blandt både store og små.

I samarbejde med CDI (Center for Dansk Integration) besøgte Helhedsplanen de nye flygtninge fra Eritrea. Vi prøver at få skabt en frivillig gruppe, som skal være med til at inddrage og involvere de nye flygtninge i området.  Indtil videre har vi en gruppe på ca. otte, som er interesseret i at hjælpe.
Kontakt Mohammed Ibrahim på mail mib@bosj.dk eller 29 37 08 55, hvis dette har interesse.

I år var beboere i Ellemarken med til Frivillig Fredag, som blev holdt på tapperiet. Noget af maden var lavet af nogle af Ellemarkens beboere. De havde knoklet hele dagen, for at kunne servere noget dejligt tyrkisk mad til alle Køges frivillige kræfter. Derudover havde nogle af de syriske flygtninge bidraget til bespisningen med syriske retter.
Ved arrangementet blev der fortalt om de frivillige i Køge, der var et interview med fire frivillige, og derefter var der flere forskellige aktiviteter i området, som de inviterede kunne gå ud og se. Herefter stod maden på tyrkisk, syrisk og dansk mad, samtidig med at man kunne nyde noget god musik.

---

Søparken

Der har været stor aktivitet i Kvindeklubben i løbet af september. Når gruppen er samlet, er de mellem 20 og 30 kvinder. Der er blevet syet og repareret tøj og andre ting til hjemmet. Aktiviteten skaber en god og hyggelig stemning og snakken går om alt mellem himmel og jord.
Derudover har der været fællesspisning, hvor alle kvinderne har medbragt en ret. Bl.a. har de danske kvinder lavet dansk mad som tak for alle de gange, hvor de arabiske og afghanske kvinder, har lavet mad.
Endelig havde kvindegruppen en fantastisk dejlig tur til Botanisk have. Det var en dejlig udflugt, hvor solen skinnede dejligt på gruppen og alle hyggede sig.

Morgenkaffen har fortsat været et tilløbsstykke med ca. 25 deltagere pr gang, og under Helle Hyltofts ferie har både morgenkaffe og kvindeklub fungeret ved brugernes egen hjælp.

Sundhedsplejerskerne har lånt lokaler i Fælleshuset, så der holdes konsultationer for enkeltfamilier i huset, ligesom mødregrupper samles i huset.

Lektiecafe kører ufortrødent videre hver tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 18.00. Der er lidt færre børn end før sommerferien, men selv efter skolereformens krav om tilbud om lektiecafé er der stadig besøg af børn med behov for hjælpen.

---

Karlemoseparken

Karlemoseparken har et forbilledligt affaldssorterings-system, som både beboerne, men også Køge Kommunes øvrige borgere skal lære mere om. Derfor har ansatte i Helhedsplanen haft møde med et filmhold, som vil inddrage beboerne i Karlemoseparken i formidlingsmateriale. Planerne passer godt ind i Helhedsplanens målsætning om at udvide beboernes brug af digitale og sociale medier.

Det var to af Helhedsplanens gode samarbejdspartnere, som i år fik Køge Kommunes Integrationspris. Mustapha Hamze fik tildelt ‘Frivillighedprisen’ for sit engagement i Karlemoseparken. Her arbejder han frivilligt for at samle de unge omkring boksning, streetfodbold og social hygge på tværs af alder, køn og etnicitet. Kasper Madsen fra Rema1000 i Ølby fik ‘Erhvervsprisen’ for sit engagement som mentor og arbejdsgiver for unge i Rema 1000 i Ølby. Prisen uddeles af Integrationsrådet i Køge. Helhedsplanen ønsker dem begge tillykke!

Køgemesterskaberne i indendørsfodbold for SFOer arrangeres af en række engagerede ledere fra kommunens SFOer. De bød i den forgangne måned en af Karlemoseparkens streetagenter med til møde, for, at han på den måde får erfaring med sig i at arrangere større turneringer. I den forbindelse har street agent Mustaf taget tjansen ved dommerbordet under selve turneringen, og fået lov til at medvirke, når turneringsprogrammet skal endeligt på plads.

---

Tværgående

I anledning af hundredeåret for kvinders stemmeret i Danmark vil de fire boligområder i Køge, Karlemoseparken, Søparken, Ellemarken og Hastrupparken, danne rammen om fire spændende kvindearrangementer. Bag arrangementerne står Boligsocialt Fællessekretariat sammen med Bydelsmødrene i Køge og kvinder bo sat i de fire boligområder.
Vi kickstarter arrangementerne den 30. november i Hastrupparken, hvor vi har inviteret Kvinfo til at komme og holde et oplæg om kvindebevægelsens udvikling i Danmark. Arrangementet vil finde sted i kulturhuset i Hastrupparken, Langelandsvej 66 kl. 19 - 21. Arrangementet er gratis, og der vil være kaffe, te og kage.
De øvrige arrangementer løber af stablen den 21. januar, den 4. februar og den 18. februar i de tre andre boligområder. Den 21. januar vil overskriften være Kvinderettigheder i Danmark set fra et etnisk minoritetsperspektiv. Det er også fra kl. 19 – 21, og som inspiration til en livlig debat har vi inviteret Khaterah Parwani, der bl.a. er blogger i Dansk Kvindesamfund og er aktiv deltager i den offentlige debat om problematikker forbundet med ligestilling og køn i minoritetssamfundet. Khaterah er desuden blevet udvalgt som en prominent stemme i kampen for kvinders rettigheder i forbindelse med en ny bog, som udgives af Dansk Kvindesamfund i anledningen af 100 års dagen for kvinders valgret.
Den 4. februar vil overskriften være kvinder og seksualitet, hvor Sex og Samfund vil komme ud og holde oplæg. Det hele kulminerer med en stor kvindefest den 18. februar, hvor DJ Hatice Kayis vil komme og fyre op under festen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen - der vil i november komme en pressemeddelelse og i de kommende nyhedsbreve vil der være mere info om tid og sted for arrangementerne og tilmelding.

Den 26.10. afholder Helhedsplanen og Dansk ungdoms Fællesråd en eftermiddagskonference i Ellemarken om foreningers muligheder i udsatte boligområder med deltagelse af Udlænding-, integrations- og boligminister Inger Støjberg. Konferencens ordstyrer vil være rapperen Ali Sufi.
Konferencen markerer det tætte samarbejde mellem Dansk ungdoms Fællesråd og helhedsplanen i Køge omkring Projekt Krydsfelt, der skal inspirere og støtte op om lokale foreningers koordinerede indsats for at inkludere flere nydanske børn og unge i foreningslivet på lokalt plan.
Konferencen sætter fokus på de erfaringer, udfordringer og potentialer, der ligger for foreninger i udsatte boligområder. Hvordan kommer foreninger i gang med aktiviteter i udsatte boligområder? Hvordan kan boligsociale indsatser spille sammen med foreningslivet?
I løbet af konferencen vil der også være paneldebat, med deltagelse af Birgitte Mazanti, leder af Center for boligsocial udvikling, Medlem af Køge Byråd Mads Andersen(K) samt Khaled Mustapha, leder af Ungdomsklubben Kokkedal.
Konferencen byder endvidere på en projektbazar, hvor man bl.a. kan møde Ungdomsrådet, som er etableret i et samarbejde mellem Helhedsplanen, DUF og Køge Kommune.
Derudover kan man lade sig inspirere af spændende helhedsplans-projekter som streetsoccer, musik og bevægelse og Klub16.
Efterspørgslen har været omfattende, så deltagerlisten er bred, og Helhedsplanen er stolte over at kunne stable sådan et eftertragtet og relevant arrangement på benene med så prominente navne som deltagere. Det viser til fulde at Helhedsplanens arbejde har båret frugt, og resultaterne demonstreres til fulde i form af deltagerantal, gode stabile samarbejdspartnere og et stærkt, substantielt program.

På tværs af områderne er årets Fælles Familie Ferie blevet evalueret – og der er nu sendt ansøgning afsted, så vi forhåbentlig kan gentage succesen igen til næste år. Der er ligeledes lagt planer for det næste år, og forhandling med udlejer af feriehuse er igangsat.

I Åben Rådgivning, som dækker alle fire boligområder, har der også været travlt. Besøgene i rådgivningen drejer sig om mange forskellige emner. Bl.a. har der været borgere, som bad om hjælp ang. gældsrådgivning, hjælp til at skaffe en besøgsven, hjælp til at søge enkeltydelser i kommunen. Helle Hyltoft har endvidere været bisidder i fem sager vedr. pension, kontanthjælp og flexjob. Hun har også fundet en voksenven til et barn, der havde behov for det samt hjulpet med huslejerestancer, klagesager m.v.
Travlheden vidner om et stort behov for hjælp i boligområderne. I de fleste åbningstider bliver tiden fyldt ud, og der er mange tilfælde, hvor der efterfølgende skal skrives breve.

I den forgangne måned har Perspektiv – projekt for ægtefælleforsørgede lavet en aftale med Spidsen. Samarbejde består i, at brugerne i ungdomsklubben over en periode på syv uger suppleres med voksne kvinder med ikke vestlig baggrund. Vel at mærke uden for Spidsens åbningstid. Perspektiv – projekt for ægtefælleforsørgede vil afvikle kursus for kvinder, der gerne vil tættere på uddannelse og arbejdsmarked i utraditionelle rammer for at skabe nogle nye dynamikker mellem målgruppen og kommunens integrationsindsats. Spidsen ligger i Ellemarken - et af de boligområder, der er under Helhedsplanen. Her er personalet glade for også at have lejlighed til at invitere nuværende og kommende forældre indenfor.

Helhedsplanens billard turnering har nu haft deres første match. Efter indmeldinger fra holdene er alt gået godt, alle har hygget sig og det eneste kritik, der har været, er, at ellemarken godt kunne tænke sig, at man blev lidt længere efter matchen var slut - og det er jo positivt. Er man interesseret, kan man tage fat i den boligsociale medarbejder i ens område.

Boligsocial Helhedsplan Køge har haft besøg af Akutlinjen og fandt mange fælles flader at arbejde videre med. Mødet var foranstaltet af Social og Sundhedsafdelingen, og begge parter havde mange relevante tilbud til hinanden.

Musik og bevægelse for babyer, som har kørt i Karlemoseparken, Ellemarken og Søparken, har været en stor succes i alle tre områder. Projektet startede op i Karlemoseparken i samarbejde med den lokale daginstitution Moseengen, og har foreløbigt spredt sig til også Ellemarken og Søparken.
Efter en lidt sløv start i sidstnævnte område er der kommet godt gang i aktiviteten. Fra Søparken meldes det, at det er en munter affære at lægge øre til, hvis man befinder sig i fælleshuset. Ud over at give deltagerne gode oplevelser skaber aktiviteten liv og god atmosfære i fælleshuset.
I Ellemarken har lysten til at deltage sprængt rammen. I udgangspunktet er der plads til op til 12 familier, men efterspørgslen har været så stor, at hele 17 familier har deltaget.
I løbet af oktober starter aktiviteten op i Hastrupparken, som foreløbigt bliver det sidste forløb i Helhedsplanens regi.