Helhedsplanens ugebrev har været en succes, som læses af mange, og igennem mange uger har man kunnet læse om aktiviteterne i Helhedsplanen. Vi er kommet langt, og mange af disse aktiviteter er indtrådt i driftsfasen. Dermed kan det være svært at finde nye historier på ugebasis. For at sikre at ugebrevet ikke blot bliver et ekko af sig selv fra uge til uge, har vi besluttet at gøre ugebrevet til et månedsbrev.

Formen vil være uændret, kun frekvensen af udsendelsen ændres. Månedsbrevet vil altså stadig berette om de aktiviteter, som er i drift, og de nye initiativer, som vi og vore mange gode samarbejdspartnere tager.

Månedsbrevet vil derfor fremover være stedet, hvor man kan orientere sig i de mange aktiviteter og få en status over, hvor langt Helhedsplanen er nået på de forskellige indsatsområder.

Glæd dig derfor til første udgave af månedsbrevet, som udsendes fredag den 9. oktober.

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---