I denne udgave af ugebrevet byder vi på nyt fra Lyt og Byt, Musik og Bevægelse og fra Køge Kommunes Udsatteråd.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Ellemarken

Torsdag var der liv i Ellehusets sal, da ti glade og friske børn sammen mede deres forældre var mødt op til musik og bevægelse for spædbørn. Det var anden gang, at Musik og Bevægelse blev holdt i Ellemarken, og også denne gang var det til stor glæde for både børn og forældre. Musikpædagog, Gitte Gregersen, lagde ud med en velkomstsang fra en lille dukke-mus, som skabte stor begejstring hos de små. Derefter blev hvert barn budt velkommen af alle, med en lille sang og tilhørende bevægelser. Der blev både klappet og hoppet, gynget og fløjet. Det er sjovt for både børnene og forældrene at komme til Musik og Bevægelse, og samtidig bliver barnets udvikling igennem sang og leg stimuleret, og kontakten imellem barn og forælder bliver styrket.

---

Karlemoseparken

I Karlemoseparken fortsætter Lyt og Byg, hvor børn og unge skaber lyd og eksperimenterer med hjemmelavede instrumenter. Det er meningen at de skal eksperimentere og lære, så børnene udfordres, når de ikke selv er undersøgende nok. Når de skaber lyd med lange rør kontra lyd med korte rør, lærer de f.eks. om fysik. Og børnene tager mange erfaringer med sig fra Lyt og Byg: At få lyd ud af en fløjte kræver grundighed, for kanten skal files meget præcist; Trommeskind af bilslanger lyder supergodt; Man kan skabe samme lyd som en klarinet ved at sætte elektrikerrør og en ballon sammen på den helt rigtige måde. Men det skal være på en bestemt måde, ellers virker det ikke.
Lyt og Byg lærer ikke blot børnene om fysikken bag instrumenterne, børnene stifter også bekendtskab med lydbilleder og musik, som de normalt ikke oplever. Derigennem får de et større kendskab til verden og forskellige kulturer.

---

Tværgående

Helhedsplanen var i den forgangne uges vært for møde i Køge Udsatteråd. Rådet har eksisteret i et år og holder møder hos de organisationer, der har repræsentanter i rådet, eller andre steder der har relevans for rådets arbejde.
I Udsatterådet sidder både brugere, pårørende, fagprofessionelle og politikere, og Helhedsplanen har altså også en repræsentant med viden og erfaring om social udsathed.
I torsdags kunne leder af Boligsocialt Fællessekretariat Rami Zouzou, udbrede viden om Helhedsplanen til repræsentanter fra:

-          Social og Sundhedsudvalget, Køge Kommune

-          Køge Lænkeforening

-          Det Lokale Beskæftigelsesråd

-          Ved Kajen

-          Sind

-          SSP

-          Jobcenter Køge

Foruden en sekretær fra Social og Sundhedsforvaltningen og en ubesat plads hos Røde Kors familienetværk, består rådet i øvrigt af en repræsentant fra:

-          Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Køge

-          Udegående støtte- og kontaktperson, Køge Kommune

-          Sundhedsudvalgs-udpeget enkeltperson på psykiatriområdet

Formålet med Udsatterådet er at give borgere med særlige sociale problemer et lokalt talerør, der sikrer Køge kommunes og øvrige borgeres opmærksomhed.

Efter en række samarbejdsmøder med Huset Zornig, der arbejder med nytænkning i sociale indsatser, er Udsatterådet nu klar med følgende fokuspunkter for arbejdet frem til november 2017 – Udsattrådets første periode: Sagsbehandling fra borgerens perspektiv, Børne- og ungeindsatser, Dialog med borgerne, Borgerens rettigheder og Politisk fokus.