I denne udgave af Helhedsplanens Ugebrev kommer vi vidt omkring. Fra IT-café i Karlemoseparken over loppemarked i Hastrupparken til musik-tilbud for babyer og deres forældre i Ellemarken og Søparken. Der sker sandelig mange spændende ting i Helhedsplanen.

Dette ugebrev fortæller også om Køges særdeles aktive ungeråd, som i den kommende tid deltager i flere spændende aktiviteter.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Karlemoseparken

IT-tilbuddet Nethood i Karlemoseparken startede op efter en længere sommerferie, og kunne i første omgang byde velkommen til 4 gamle kendinge. Som vanligt havde Christian, som er midt i 80’erne, medbragt sødt til kaffen. Denne gang hans særlige gammeldags æblekage, som vi alle nød. To af deltagerne fik samtidig gode råd med på vejen om danskundervisning, ligesom jobsøgning og kontakt til skat var blandt aktiviteterne. Nethood foregår i lokale 105 hver tirsdag kl. 10-12.

Glade børn deltog i Lyt og Byg i lokalet på Karlemosevej 105 for at eksperimentere med at lave musik af forskellige materialer. Sammen med Eva spiller de musik på f.eks. blæseinstrumenter lavet af vvs rør. De sjove lyde skaber stor begejstring blandt de deltagende børn.  

---

Hastrupparken

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da Hastrupparkens grønne areal blev omdannet til et spændende loppemarked. Helhedsplanens lommepengejobbere løb frem og tilbage med borde til de ca. 35 standeholdere, alt imens afdelingsbestyrelsen gjorde klar med hoppeborg og Slush-Ice maskine til børne- og kulturfesten, som man havde valgt at afholde sammen med loppemarkedet.
Kl. 17.00 gik Hastrupparkens lommepengejobbere igen i krig med borde og gulvfejning, og Hastrupparkens egen Lotte Frejo Varder kunne sammen med loppemarkedets arrangør, Ellen, gøre status over en dejlig lørdag, hvor man de spredte regnbyger til trods, kunne lade de mange smil kaste sol over den smukke park. Læs mere her.

---

Ellemarken

I eftermiddagscafeen i tirsdags blev der hygget med de populære disney-kort. Der blev byttet indbyrdes imellem både børn og voksne. Det var en stor fornøjelse at se, hvordan der blev hygget alle aldre imellem, og hvordan disney-kort fansene førte de ”uvidende” ind i disney-kortenes univers. Det blev en hel eftermiddag i Disney-kortenes verden.

Søndag kl. 10.00 blev det årlige Ellemarkens familieløb skudt i gang. Folk i alle aldre løb eller gik enten 2,4 eller 8 km. Ruten var i Ellemarken og i området omkring, så der var masser af skøn natur at nyde på vejen.

---

Tværgående

Mandag var Hastrupparken vært for Ungerådsmøde. Her blev der lagt planer for Ungerådets studietur til Varde. Studieturen er kommet i værk, efter de to ungeråd fra hver sin ende af landet mødte hinanden til landsmøde i Netværket af Ungeråd. På den forgangne uges Ungerådsmøde blev det desværre klart, at Ungerådet ikke kan samle et fodboldhold til et ellers godt initiativ fra Ishøj Ungeråd, der midt i september byder på fodbold og workshops landets Ungeråd imellem. Det er dog muligt, at en repræsentant fra Køge Ungeråd kan medvirke i workshops. Temaet for arrangementet i Ishøj er sport, ungeinddragelse, kommunikationen til unge og unges medvirken i beslutningsprocesser.
På Ungerådsmødet blev det også klart, at de involverede unge er parate til at møde politikere og udvalg i Køge Kommune. Ungerådet venter på en invitation, og vil ellers selv tage initiativ.
D. 3. oktober vil ungerådet være repræsenteret ved en bod på profilklubbernes dag på KØS, og også når Helhedsplanen og Dansk Ungdomsfællesråd er vært for en konference i Ellemarken d. 27. oktober. Konferencen vedrører samspillet mellem foreningslivet og det boligsociale og ventes at få besøg af op til 100 deltagere.
Ungerådet leder fortsat efter lokaler, så hvis nogen kender til muligheder, så kontakt gerne Ungerådet på UngiKoge.dk.  Se også denne hjemmeside for aktiviteter og retningslinjer for Køge Ungeråd: www.ungikoege.dk.

En ung mand, der går til hånde i Kulturhuset i Hastrupparken som lommepengejobber, var i sidste uge heldig, da Skat indvilligede i at sætte penge ind på hans konto i løbet af nærmeste fremtid. Han troede, at han havde fået etableret frikort, men kunne konstatere, at kun halvdelen af hans forventede løn gik ind. Tre kvarters venten i telefon lønnede sig imidlertid. Damen hos skat havde stor forståelse for, at den unge 13-årige godt kunne bruge sine velfortjente penge, og den unge mand behøver nu ikke vente til næste år. Helhedsplanen har for tiden 8 unge ansat i lommepengejob, som får hjælp til at klare skat, oprettelse af konto i banken, NemID, kollegial omgangstone mv.

Helhedsplanen er i efteråret sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) vært for en konference med prominente gæster. Blandt andre kommer Udlændinge-, integrations- og boligminister, Inger Støjberg; rapper og politolog, Ali Sufi; formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Køge Mads Andersen; leder af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) Birgitte Mazanti og leder af Kokkedal ungdomsklub Khaled Mustafa.
Konferencen, der vedrører samarbejdet mellem boligsocialt arbejde og de ikke idrætslige foreninger, foregår i Ellehuset d. 27. oktober, og ventes at få besøg af op mod 100 deltagere fra foreningslivet, kommuner og boligsocialt arbejde. I den forgangne uge kom programmet på plads. Se det her: http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/styrk-jeres-forening-i-udsatte-boligomraader/

Planlægningsgruppen af professionelle og beboere i Helhedsplanens arbejdsområder mødtes igen for at komme tættere på udformningen af de 4 arrangementer, der skal markere 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Senest er der kommet tilsagn fra en af de oplægsholdere, som initiativtagerne ønsker at engagere: Khatera Parwani fra Exitcirklen. Exitcirklen er samtalecirkler for piger og kvinder, der er udsat for psykisk vold, social kontrol, mobning og radikalisme i form af religiøs, social kontrol. Hun er blandt andet aktuel med indlæg i en bog udgivet af Kvinfo, der også fejrer 100-året.

Musik og Bevægelse er startet op i Ellemarken og Søparken. Ellemarken havde succes med opstart af tilbuddet Musik og Bevægelse torsdag eftermiddag. 11 forældre med børn i alderen 3 – 12 mdr. mødte op for sammen med andre at få inspiration til musisk og kropslig stimulering af børnene. Det er også meget berigende for forældrene at opleve børnenes reaktion på de veltilrettelagte sange og bevægelser, som musikpædagog Gitte Gregersen fra Køge Musikskole tilvejebringer. En vigtig del af forløbet er at hygge efter undervisningen, sådan at de nybagte forældre kan lære hinanden at kende og få glæde af hinandens erfaringer. Torsdagens Musik og bevægelse sammenbragte babyer og forældre, der bor i såvel som udenfor Ellemarken. Undervisningen foregår foruden i Ellehuset Parkvej 128 kl. 12.45-14 også i Søparken kl. 10.15-11.30.
Søparken har fortsat plads til deltagere. Forskellen på tilslutningen i de to kulturhuse afspejler en løbende udfordring for Helhedsplanen med at blive klog på, hvad der virker ift. at tiltrække deltagere til forskellige tilbud i forskellige dele af Køge.

Fredag havde Helhedsplanens boligområder besøg af projektleder i Sundshedsprojektet Nye Veje. Det var sundhedskonsulent fra Køge Kommune Jens Kristoffersen, der viste Henrik fra Nye veje rundt i de boligområder, som i nærmeste fremtid får et ekstra fokus på sundhed i partnerskabet mellem Roskilde, København og Køge