Den netop overståede uge stod i flygtningenes tegn. I Ellemarken var der inviteret til infomøde om flygtninge fra Eritrea.

I år er også året, hvor vi kan fejre, at det er 100 år siden, kvinder fik stemmeret i Danmark. Det vil en gruppe kvinder i Helhedsplanen gerne markere. Derfor afholder de planlægningsmøder for at afholde en markering.

God læselyst!

---

Følg os på Instagram, Twitter og Facebook - så er du opdateret på alle sommerens aktiviteter! Brug ikonerne herunder.

---

Ellemarken

Torsdag aften var der infomøde om vores nye naboer, flygtningene på Parkvej 124. Mødet var arrangeret af røde kors, CDI, Ellemarkens afdelingsbestyrelse, samt Helhedsplanen.  Over 50 borgere mødte op, og interessen hos de fremmødte var stor.

Efter velkomst ved Pia fra Helhedsplanen, fortalte Didde fra CDI om det at være flygtning i Køge. Herefter kom et meget spændende foredrag om Eritrea ”drømmen der brast” ved Dorte Broen. Dorte har boet i Eritrea, og kunne derfor tage os på en guidet tur igennem Eritreas historie op til nu, og hvordan landet ser ud i dag. Derudover fortalte hun om Eritreaerne, hvilket slags folkefærd de er, samt hvorfor de flygter fra deres land. Meget spændende og interessant foredrag.

Herefter fulgte et oplæg om at være flygtning i Danmark. Anne fra Røde kors, fortalte om det at være flygtning, lige fra flugten derhjemmefra, til ankomsten til Danmark, livet i Danmark, og frem til familiesammenføring. Her hørte vi også om nogle af årsagerne til, at folk flygter fra deres hjemland.

Til slut var der information om Røde kors i Køge ved Mickael fra Røde kors.

Det var et medet positivt og spændende møde, og der var flere beboere , som er interesseret i at være frivillig, og hjælpe flygtningene

---

Søparken

Vi er i gang igen efter sommerferien.

Vi har afholdt morgen Cafe med 25 deltagere, der var glade for at mødes igen efter sommerferien.

Kvindeklubben har haft sit første møde med planlægning af efterårets aktiviteter og sin første udflugt hvor 20 kvinder fra Søparken og Karlemosen drog  til Frederiksborg slot hvor vi bl.a. besigtigede Dronningens Kjoler.

Vi har fået ny praktikant Linda som skal arbejde i fælleshuset tirsdag og onsdag det kommende år mens hun sideløbende læser HF fag. Linda vil gerne læse til socialrådgiver efterfølgende.

 

---

Tværgående

Projekt Styrke, som tilvejebringer fodbold- og klubaktiviteter i Søparken og Hastrupparken har for en tid valgt at fokusere indsatsen i Hastrupparken, da tilslutningen i Søparken har været begrænset.
På samme tid arbejder Margit og Pernille fra projektet på en såkaldt politipakke, der kan give unge fra boligområderne, som er tilknyttet Helhedsplanen redskaber til at komme ind på politiskolen.

Torsdag samledes en flok kvinder til planlægningsmøde for markeringen af 100-året for kvinders stemmeret. Der var foreløbig repræsentanter fra to af de boligområder, som Helhedsplanen er iværksat for: Hastrupparken og Ellemarken. Der er imidlertid udsigt til, at også kvinder fra Karlemoseparken og Søparken vil dukke op til næste planlægningsmøde for en markering af 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.
Mange gode forslag kom på bordet, og det blev besluttet at lave i alt 4 arrangementer, der på forskellig vis skal skabe debat og fest rundt omkring fejringen af kvinders stemmeret.

Styregruppen for Jobplaneten var samlet første gang efter sommerferien, for at drøfte status og udvikling for projektet, der skal sikre lommepengejob og fritidsjob til unge med begrænset netværk til arbejdsmarkedet. Syregruppen består af repræsentant fra Helhedsplan, UUV, SSP og Center for Dansk og Integration. Fokus har hidtil ligget på lommepengejob, men nu tager også fritidsjob fart, og det er med stor glæde, at en lokal folketingspolitiker på Facebook har fået meget opmærksomhed omkring sin omtale af samarbejdet mellem Jobplaneten og Rema 1000. Den store Købmand er storaftager af unge fra Jobplaneten, og tilbyder dem job, mens projektleder Özcan står for den daglige støtte af de unge.