I denne uge kan vi melde om flere arrangementer med stor opbakning blandt borgere og samarbejdspartnere. Helhedsplanen har også sagt farvel til en meget værdsat samarbejdspartner fra Køge Boligselskab.

Derudover er Helhedsplanen gået med i nye, tværgående samarbejder, som allerede er ved at bære frugt. Læs mere om det hele nede i ugebrevet.

 Husk at du kan følge Helhedsplanen på Facebook, Twitter og Instagram!

Søparken

Søparken har haft en livlig uge, hvor især tirsdag var fyldt med aktivitet.

Dagen startede med en meget hyggelig morgenmadscafé med 28 deltagere.

Om eftermiddagen blev der trænet cricket på plænen foran fælleshuset, og hen under aften blev der tændt op i grillen. Der var nemlig besøg fra Johnny Guitar, der først sørgede for at grille et vildsvin.  Hans og Yvonne, som er to frivillige, hjalp med at lave tilbehør til grisen. Maden smagte dejligt i følge de 24 deltagere. Efterfølgende spillede og sang Johnny sange, som de fleste kunne synge med på. Det var en meget hyggelig og stemningsfuld aften.

Onsdagen var fyldt op med kvindeklubben, der som sædvanligt hyggede. Kvindeklubben havde besøg af sundhedsplejersken, der havde lånt plads til at starte en ny mødre-gruppe.

Aftenen var fyldt med de store børn og unge, der hyggede sig i onsdagsklubben.

Til gengæld ser det ud til, at vores lektiecafe godt kan holde sommerferie, for hverken tirsdag eller torsdag var der mere end et enkelt besøg. Så tak til Erling og Kjeld – for endnu et skoleår i Søparkens lektiecafe.

Hastrupparken

Faye Egested har efter mere end 25 år som formand for Køge Boligselskab valgt ikke at fortsætte. Helhedsplanens medarbejdere var til hendes afskedsreception mandag den 15. juni. Helhedsplanen takker Faye for et godt og konstruktivt samarbejde. Samtidig ønsker vi den nye formand, Martin Hoffmann, velkommen.

I morgen (tirsdag den 23. juni) er der Sankt Hans fest i Hastrupparken. Sankt Hans festen er en tradition, som har stor opbakning blandt beboerne og er et godt, socialt samlingspunkt.

Ellemarken

Ellemarkens eftermiddagscafé har planlagt ture i Køge og omegn hen over sommeren. Beboerne har selv været med til at vælge, hvor turene skal gå hen, og der er i alt planlagt tre ture, som blandt andet indeholder en tur til Søndre havn, hvor deltagerne får fortællinger fra beboeren Anja.

Tirsdag den 16. juni var der valgdebat i Ellemarken. Det blev holdt i Ellehuset, hvor syv partier var stillet op til debatten: De Radikale, Venstre, SF, Socialdemokraterne, Liberal alliance, Enhedslisten og DF.  Rami, leder af Helhedsplanen, var ordstyrer, og der blev debatteret på liv og løs om emnerne ungeliv og socialt udsatte. De fremmødte fulgte interesseret med, og var også selv en stor del af debatten.

Karlemoseparken

Pigeklubben havde 10 deltagere til en udendørs rundbold-event.

Karlemoseparkens tilbud om hjælp med IT, Nethood, havde sommerafslutning tirsdag. Tilbuddet srater op igen efter sommerferien, og der vil komme information om dette, når starten nærmer sig.

Skulptur-projektet, Karlemoseparken Wonderland, har nu kørt i tre uger. Der er mange deltagerede tre dage ugen, hvor projektet er åbent. Enkelte gange har der været over 20 børn og unge forbi for at slippe kreativiteten løs. Læs mere om projektet på Helhedsplanens hjemmeside.

Tværgående

Helhedsplanen var repræsenteret i et arbejdsfællesskab om Køge Kommunes område midt, hvor formålet er et styrket samarbejde omkring udsatte familier. Allerede nu begynder samarbejdet at bære frugt i f.eks. et projekt omkring småbørnsfamilier og en indsats for specifikke unge med behov for at udvide deres sociale råderum.

Fredag deltog en medarbejder fra Helhedsplanen i styregruppemøde for Projekt Perspektiv. Her mødes parterne i projektet på tværs af kommunegrænserne Slagelse, København og Køge for status og udvikling på det projekt, der på kort tid, har samlet over 20 kvinder, der hidtil har været ægtefælleforsørgede, men som gerne vil have hjælp til uddannelse og beskæftigelse.