I den forgangne uge var det kommende valg i fokus, da Helhedsplanen kickstartede valget i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Politiske Ungdomsforeninger med et debatpanel bestående lokale politikere.
Uge 23 blev også ugen, hvor vi endelig fik sommer, hvilket resulterede i et fantastisk fremmøde i udendørs aktiviteter i de fire boligområder.

 Husk at du kan følge Helhedsplanen på Facebook, Twitter og Instagram!

Søparken

 Torsdag i Søparken var der et fantastisk fremmøde til pigefodbold med 'Projekt Styrke', da over 15 fodboldglade piger mødte op på plænen ved multibanen. Margit og Pernille fra 'Projekt Styrke' trænede bl.a. pigerne, der er i alderen 5- til 14 år i at drible med bolden gennem en bane af kegler, før der blev spillet kamp. Der kommer løbende flere piger til, der har lyst til at træne med, og det kan man godt forstå, når man mærker den gode stemning, der er på plænen bag blokkende, hvor pigerne træner med stor entusiasme for spillet. ”Det giver dem en fælles reference ramme, at de mødes hver torsdag og hver anden mandag, og oplever hvad det vil sige at være en del af et team” siger Margit.

Efter pigefodbold afholdte Margit og Pernille som en del af 'Projekt Styrke' kvindemotion i fælleshuset. Her kan kvinder komme og være med helt gratis og ”opleve glæden ved at dyrke motion” siger Pernille om kvindemotionen, der også bliver afholdt hver torsdag og hver anden mandag.

Søparken havde besøg af Rami Zouzou, leder af Helhedsplanen i tirsdagens morgenmadscaféen. Her fortalte Rami om London til stor glæde for deltagerne. De 32 deltagere var meget optaget af fortællingerne og snakkede med Rami om muligheden for et oplæg om Vikingerne i efteråret.

I kvindeklubben syntes de afghanske kvinder, at det var deres tur til at lave mad. Alle havde en dejlig dag med masser af velsmagende retter. Kvinderne kunne fortælle, at Ramadanen starter den 18. juni og vare en måned, derfor vil fællesspisningen blive sat på pause for mange af kvinderne, der deltager i kvindeklubben.

Hastrupparken

Det var nogle veloplagte kandidater, der onsdag aften mødte op til den politiske debat, der bl.a. berørte emner som integration, velfærd og beskæftigelse. Kandidaterne blev forinden vist rundt i Hastrupparken af afdelingsbestyrelsen, der kunne fortælle om projekter og initiativer som 'haverne' og den forhenværende klub 16, der nu er ved at blive en forening. Rundvisningen var en god mulighed for politikerne at få et indblik i forskellige problemstillinger, der kan byde sig i et boligsocialt område. Turen rundt i området gav også både beboere og politikere rig mulighed for at opnå en god forståelse for hinanden.
Det var nogle engagerede fremmødte der deltog aktivt i debatten, og bidrog til at give aftenens arrangement netop den drejning, de mente var vigtig for dem og området. Bl.a. blev der diskuteret racisme og integration med udgangspunkt i en personlig beretning fra en beboer.

Efter debatten var der en god stemning, da bød Helhedsplanen og Dansk Ungdoms Fællesråd på pizza, hvor alle politikkerne blev, og fik en snak med nogen af de fremmødte både om politiske overbevisninger og om det at bo i et større almennyttigt boligområde.

Karlemoseparken

Tirsdag startede vandreskulptur projektet 'Karlemosen Wonderland'. Projektet hvor beboerne i Karlemoseparken i samarbejde med Mette og Jonas, kunstnere fra Køge Billedeskole og scenografen Srdjan kan være med til at gøre fællesområdet hyggeligere, og vise hvem Karlemoseparken er. Skulpturen skal bygges af mange forskellige materialer med fællesnævneren: Genbrug. Beboerne er velkomne til at tage materialer med hjemmefra, som de ønsker at give til skulpturen. Ydermere bliver der rig mulighed for at afprøve nogle spændende og sjove teknikker i arbejdet med de forskellige materialer.

Skulpturen skal i fem uger stå i Karlemoseparken, hvor beboere og kunstnere bygger på den hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 14-18. Efter Karlemoseparken vandre skulpturen videre til Ellemarken, hvor der bygges videre på skulpturen i yderlige fem uger. Endeligt vandre den til Køge Marina, hvor den skal stå hen over sommeren.

Torsdag blev sidste gang i pilotprojektet 'Musik og Bevægelse' i Karlemoseparken. Et samarbejde ml. Helhedsplanen, Moseengen, Musikskolen og sundhedsplejersken. 13 forældre tog deres spædbørn med og blev stimuleret med musik, bevægelser og netværk. Helhedsplanen arbejder for tiden på at udvide til de andre boligområder og finde mulighed for, at deltagerne i Karlemoseparken kan fortsætte med at mødes.

På tværs af boligområderne

 I den forgangne uge deltog 3 medarbejdere fra Helhedsplanen i Boligsocial Årskonference i Nyborg. Her mødte medarbejderne nye og gamle kollegaer til erfaringsudveksling på det boligsociale felt – og således også partnere fra Køge Kommune.

Fagligt var der igennem de to dage fokus på tryghed, social arv og netværk. Og konkret via oplæggene:

- Civilsamfundsbaserede tryghedsindsatser i Vollsmose

- Udnyt ressourcerne bedre – effekter ved tidlige indsatser

- Afkast af tidlige indsatser i udsatte boligområder

- Social arv og ulighed set fra oven og neden

- Samskablse som vej til bedre boligområder

- Godt naboskab i almene boligområder

- Revisiting (Asset Based Community Development –(ABCD)

- Business Investment Districts – byudvikling i en anden indpakning

-Deleøkonomi og almene boliger

 

Repræsenteret i Udsatterådet i Køge fik Helhedsplanen i den forgangne uge mulighed for at hente inspireration fra Lisbeth Zornings store indsigt i livet på kanten. Lisbeth Zorning deltog nemlig som gæst på Udsatterådets seneste møde og bød ind med gode strategier for at sætte dagsorden til gavn for samfundets svageste.