Uge 19 i Helhedsplanen har haft fokus på fremtidige arrangementer og sommer aktiviteter, samt Helhedsplanens samarbejde med en række forskellige organisationer og projekter.

 Husk at du kan følge Helhedsplanen på Facebook, Twitter og Instagram!

Søparken:

Onsdags caféens samarbejde med Ungdommens Røde Kors med fokus på kreativitet for piger fortsatte i den forgangne uge, og ydermere startede ’Projekt Styrke’ i caféen. ’Projekt Styrke’  har med udgangspunkt i pige–fodbold fokus på motion og sundhed for piger og skal fungere som platform for unge piger, der ønsker at vide mere om dette emne, men som også gerne vil udvide deres netværk og sammenhold i nærområdet. Der er mulighed for, at projektet kan komme ud i de øvrige boligområder.

Helhedsplanen havde fredag kontormøde i Søparken, hvor der bl.a. blev givet status på beboer caféerne og ’lommepengejobbere’ . Der blev lagt planer for ’Fælles Familieferie’, og diskuteret andre aktiviteter Helhedsplanen vil tilbyde henover sommeren.   

Hastrupparken

Lasse har i uge 19, sammen med Tina, beboer i Hastrupparken arbejdet på at lægge sidste hånd på Beboerbladet, der udkommer i slutningen af maj. Beboerbladet der er en kvartal-udgivelse, er at finde i Kulturhusets café Langelandsvej 66.

Torsdag havde Helhedsplanen besøg af DUF. Der blev holdt møde angående en eventuel mini konference, der kunne afholdes i forbindelse med afslutningen på ’Projekt Krydsfelt’. Mini konferencen skulle have til formål at skabe interesse og debat omkring unges viden om og brug af foreninger.

DUF havde samme dag møde med Ungdommens Røde Kors, da ’Projekt Krydsfelt’ yderlig kan skabe gode samarbejds-flader med nye perspektiver Helhedsplanen og Ungdommens Røde Kors imellem.

Også klub 16, der i øjeblikket gennemgår transformationen fra klub til forening, afholdte møde med DUF. Her forklarede DUF bl.a. hvilke kriterier, der er for at søge penge gennem DUF, og hvilke aktiviteter og lignende pengene må bruges på.

Karlemoseparken

Mandag afholdte Goran og Özcan street-soccer møde med street-agenterne i Karlemoseparken angående hvilke sommeraktiviteter, der vil være for de unge denne sommer.

Der er fortsat stor tilstrømning til ’Musik og Bevægelse’ i Karlemoseparken, der nu er oppe på 13 deltagere.